Grundskolan

Att arbeta med entreprenörskap i grundskolan innebär att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Ung Företagsamhets grundskoleläromedel är framtagna som konkreta verktyg för hur man kan arbeta med entreprenörskap i klassrummet där eleverna får träna på att omsätta idéer i handling och lösa problem.  Ung Företagsamhets läromedel har kopplingar till centralt innehåll i flera olika ämnen och kan med fördel användas ämnesövergripande. 

Vårt samhälle
Det här läromedlet riktar sig till grundskolans tidigare årskurser och tränar eleverna i kommunikation, problemlösning, argumentation och hur man fattar beslut i grupp. Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig om demokrati, samhällsplanering, yrken och skatt och hur pengar cirkulerar i ett samhälle.

Se möjligheterna
Det här är ett läromedel som främst riktar sig till grundskolans senare årskurser. Eleverna får lära sig vad en entreprenör är och sätta sina egna entreprenöriella egenskaper på prov.

Genom att blanda praktiska övningar med exempel på handlingskraftiga entreprenörer får eleverna lära känna sig själva och utveckla sin förmåga att se behov och finna lösningar. Se möjligheterna tränar eleverna i att komma på nya idéer och tro på sin förmåga.

Min framtid & ekonomi
Det här är det perfekta läromedlet att använda med elever som går i årskurs 8-9 eller första året på gymnasiet.

Här får eleverna lära sig mer om, och reflektera över, framtida karriärvägar och yrkesval. Förutom att eleverna får kartlägga sina förmågor och öva på att sätta personliga mål får de lära hur man sköter sin privatekonomi – och hur den samspelar med det samhällsekonomiska kretsloppet. 

Teknikutmaningen
Här ges samtliga elever i årskurs sex i Södermanland möjligheten att vässa sina kunskaper inom teknik och entreprenörskap och samtidigt få en inblick i hur arbetet ser ut på en riktig industri.

Gymnasiet

Elever driver ett företag på riktigt

Inget kommer vara sig likt efter UF-året

Forskning visar att  personer som drivit UF-företag startar fler företag, har färre arbetslöshetsdagar, får högre inkomster och oftare blir chefer. Utbildningen heter UF-företagande och innebär att gymnasieelever startar, driver och avvecklar ett UF-företag under ett läsår.

UF- Företagande

UF-företagande är en utbildning där gymnasieelever under ett år får driva egna företag, med riktiga varor och tjänster och med riktiga pengar. Samtliga UF-företaget har en ansvarig UF-lärare som har utbildats av Ung Företagsamhet.

Fem obligatoriska moment i utbildningen

Alla som driver ett UF-företag ska under läsåret genomföra fem obligatoriska moment. Genomförs dessa, med godkänt resultat, får du efter UF-året ett intyg. De fem obligatoriska momenten är:1. Företagsregistrering

2. Upprätta en affärsplan

3. Sälja sin vara eller tjänst

4. Rådgivarkontakt

5. Upprätta en årsredovisning

Nya kunskaper

Under UF-året utvecklas eleverna inom en rad olika områden:

Samarbete

UF-året går ut på att driva företaget i grupp och då gärna med nya personer som de inte redan känner. Många olika viljor ska tillsammans nå ett gemensamt resultat. 

Ansvar

Varje företagsmedlem har sin spetskunskap, någon blir vd, en annan ekonomichef medan en tredje ansvarar för produktionen. Det gäller att utföra sitt uppdrag annars faller hela kedjan.

Kreativitet

Det är inte helt enkelt att driva UF-företag men garanterat utvecklande. Det gäller för eleverna att hela tiden tänka kreativt - från idé till försäljning.Företagande

Eleven får kunskap och förståelse för företagandets villkor efter UF-året. Forskning visar att många av före detta UF-företagare startar eget senare i livet och har generellt lägre arbetslöshet än andra.

Ung Företagsamhet Södermanland är en politiskt obunden, ideell organisation som finansieras av offentliga och privata medel. Vi strävar kontinuerligt efter att ha en jämn fördelning av den offentlig och privat finansiering.

Vår vision är:

”ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet”

Vi är verksamma och har läromedel med tillhörande handledning som riktar sig till skolans alla stadier - från förskoleklass ända upp på gymnasiet. 

 

___

Ert stöd är avgörande. 
Genom att bidra till Ung Företagsamhet Södermanland är ni med och möjliggör "ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet". Ert bidrag går till bl.a. 

  • Lärarutbildningar för kompetensutveckling
  • Konferenser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
  • Bistå som resurs till skolor för utbildning och inspirationsföreläsningar kopplat till våra Läromedel. 
  • Skapa kvalitativa, inspirerande och utvecklande aktiviteter för lärare, elever och partners. 
  • Skapa säljtillfällen för elever som driver UF- Företag. 
  • Möjlighet att tävla i Ung Företagsamhet 
  • Personalkostnader för kontoret Ung Företagsamhet Södermanland. 

Vi arbetar inte med bestämda partnernivåer, för oss är alla partners livsviktiga. Vi ser fram emot att skapa just det partnerskap som gynnar våra gemensamma intressen på bästa sätt, så att våra unga kan fortsätta utveckla sin företagsamhet.  

KONTAKTA MIG OM DU VILL FORMA SÖDERMANLANDS FRAMTID

Josefin Holmgren
Regionchef
Kontakta mig om:
Generella verksamhetsfrågor, personal, ekonomi och kommunsamarbeten samt press.