Spel som affärsidé - tillsammans med Arctic Game Lab

Mer info kommer

Spel som affärsidé - Är ett samarbete mellan Artic game lab och Ung Företagsamhet Norrbotten, och kommer under läsåret 21/22 att genomföras för första gången. Syftet är att ge extra stöttning till de UF-företag som utvecklar dator och mobilspel så att de får mer kunskap och bättre förutsättningar att lyckas i sin spelutveckling under UF-året samt fostra deltagarna med en förståelse för hur en som spelutvecklande aktör tar sig fram inom spelindustrin i stort. Projektet syftar även till att stärka Norrbotten som arena för datorspelsbranschen genom att skapa bättre förutsättningar för att nya datorspelsföretag ska bildas och bidra till att skapa mer kompetens till branschen regionalt.

Se några av spelen som har skapats av tidigare UF-företagare.

Målen med projektet:

Det primära målet för de enskilda UF-teamen att framförallt fokusera på att få fram spelbara demon eller prototyper till UF-företagandets slut. Fokuset på den tillverkande aspekten av spelföretagandet kommer sig ur att speltillverkning är så kompetenstungt och omfattande i sin konstruktion och att de behöver underbygga sitt praktiska utförande med mycket förberedelsearbete och Youtube-tutorials. Det förväntas mer tid än de har ålagda i sin kursplan helt enkelt. Detta medför att affärsplan, marknadsföring och övriga UF-moment placeras sekundärt i relation till själva tillverkningsprocessen men vävs in i moment som utgör upplägget i projektet. Projektet lär ut erfarenheterna av att skapa affärskoncept runt spelet och förstå behovet av att tänka på saker som målgrupp, marknad och finansiärer för att nå framgång med framtida datorspel inom moment såsom: designdokument, möten med Artic game labs och Ung företagsamhet Norrbotten, UF-mässan samt den industrinära dialog som avslutade året.

Hur ser UF-året ut för UF-företagen i projektet?

Träff 1 Uppstart: Hur designas ett spel - verktyg och förutsättningar

Träff 2 Feedback: Feedback på idé och koncept

Träff 3: Utveckling: Support baserat på individuella behov

Träff 4: Finansiering: Hur säljer vi vår idé och/eller hittar rätt partners?

Under UF-året genomförs 4 träffar med olika teman för att hjälpa teamen framåt i arbetet. Några träffar fokuserar på praktisk spelutveckling medan andra har mer fokus på affärsutveckling och presentation. Förutom de gemensamma träffarna sker även individuella träffar med företagen genom besök ute på skolorna samt i The Great Journey´s lokaler på Innovation Park.

UF-året avslutas med en presentation för en åhörargrupp som representerar olika perspektiv inom spelindustrin; finansiären, förläggaren, en professionell studio, det lokala stödsystemet samt konsumenten.

Arctic Game Lab är en organisation som en vision att skapa och vårda en strategisk plattform för spelindustrin i norra Sverige.

Carolina Heimdahl
Regionchef, Norrbotten
Kontakta mig om:
Vår verksamhet och effekterna av entreprenörskap i skolan samt om du vill stödja vår verksamhet.