UF-företagande på estetiska programmet

Mer info kommer

Inom de estetiska och kreativa yrkena, den bransch som kallas kulturella och kreativa näringar är grundläggande kunskap om hur du driver ett företag centralt. Att vara verksam inom dessa branscher innebär ofta att du är din egen arbetsgivare och många uppdrag och projekt kräver att du kan fakturera/frilansar.

Därför är kunskap om att driva eget företag avgörande för dig inom kulturella och kreativa näringar, likväl som spetskompetens inom ditt område och ett brett nätverk - om du vill leva på ditt skapande.

Kulturella och kreativa näringar är branschen för er som vill arbeta inom musik, dans, teater, spel, skrivande, konst och hantverk m.m.

Tillsammans med projektet Creative Ebeneser och branschrådet för kulturella och kreativa näringar inom Luleå Näringsliv AB satsar Ungföretagsamhet Norr fokuserat på att fler elever på de estetiska programmen ska välja att driva företag under sitt UF-år.

Creative Ebeneser är ett regionalt projekt i Norrbotten som arbetar för dig som är verksam inom KKN (förekortingen för kulturella och kreativa näringar) och med dem som arbetar stöttade för dig. Creative Ebeneser erbjuder mötesplatser, inspirerande föreläsningar och fördjupande workshops.

Tillsammans med dem har vi tagit fram en lista på rådgivare med spetskompetens inom sina respektive områden i branschen. Rådgivarna vill gärna komma in tidigt i er process för att kunna vara delaktiga och ge feedback när ni utvecklar er affärsidé.

Med dessa rådgivare kommer ni att få en unik inblick till KKN, tillgång till spetskompetens inom ditt område, kunskap om vad som krävs av dig för att kunna leva på ditt skapande och kreativa idé, och en ingång till det nätverk som finns inom den bransch du är nyfiken på och vill driva UF-företag inom.

Alla Uf-företagare ifrån estetiska programmet får egna rådgivare ifrån branschen de verkar i

Zacke Ung Företagsamhet Norrbotten
Lyssna på hur Zacke tänker om sitt entreprenörskap och vad de ordet betyder för honom.
Maxida Ung Företagsamhet Norrbotten
Vi ställde några frågor till Maxida om hennes bakgrund och hennes entreprenörskap, se videon!

Livesändingen med panelsamtal från branschen där ni får träffa massor av människor som lever på musik och även se när Maxida ställa sig på scenen. Vid frågor och funderingar kan ni alltid kontakta Carolina enl. nedan.

Carolina Heimdahl
Regionchef, Norrbotten
Kontakta mig om:
Vår verksamhet och effekterna av entreprenörskap i skolan samt om du vill stödja vår verksamhet.