Bli UF-lärare i Kalmar län

Klicka på playknappen för att höra om vad fyra lärare säger om att driva UF-företag med sina elever. 

Vad innebär det att bli UF-lärare?

Som UF-lärare är du bollplank, konflikthanterare, kontrollant, peppande och stöttande. På köpet får du nya erfarenheter och kunskaper, och möjligheten att uppleva mycket roligt tillsammans med dina elever. Du behöver absolut inte kunna ha svar på allt, du lär dig under resans gång. Att arbeta med Ung Företagsamhet i undervisningen innebär att du tar rollen som handledare och coach. Eftersom eleverna ska lära sig företagsamhet och kreativitet är det viktigt att de själva får upptäcka, ta reda på och faktiskt ibland prova på att göra misstag – så kallad ”learning by doing”.  

UF-året

UF-Företagande 

-en arbetsmetod att använda dig av i din undervisning 

Året som UF-företagare 

UF-företagande innebär att eleverna startar, driver och avvecklar ett företag under ett läsår. Året börjar med att de på höstterminen startar ett UF-företag genom att bilda grupper, formulerar en affärsidé, sätter en budget och undersöker om idén är attraktiv på marknaden. Sedan driver de företaget med stöd av lärare, rådgivare och medarbetare från Ung Företagsamhet. 

Genom arbetsmetoden UF-företagande skapas förutsättningar för eleverna att utveckla en tro på sig själva. UF-elever inom exempelvis språkintroduktion har uttryckt att de genom UF-företagande får möjlighet att visa upp sina förmågor och känna stolthet över att exempelvis producera egna produkter. 

Rebecca föreläser

Utbildningar

Vi från UF-kontoret i Kalmar län kommer alltid att finnas vid din sida när som helst under UF-året. I början av ditt UF-år kommer du få en grundutbildning där vi går igenom UF-året i sin helhet så du känner dig väl förbered när du träffar dina elever. Det finns både digitala utbildningar samt fysiska träffar.

Här nedanför ser du några olika typer av utbildningar vi har att erbjuda:

 

  • Nätverksträffar för UF-lärare  - Vi försöker träffas några gånger per läsår och utbyta erfarenheter med varandra. 
  • Utbildning för UF- lärare - Inför varje del under UF-året som består av fyra delar erbjuder vi att utbilda dig inför varje kommande del om du vill det dvs Del 1 Inför ditt UF-år, Del 2 Starta, Del 3 Driva och Del 4 Avveckla.
  • Föreläsningar för dina elever - Vi från UF kontoret kommer gärna och besöker dig i klassrummet. Det kan vara så att du vill ha hjälp med tex affärsplanen eller ekonomibiten med dina elever, vi hjälper dig med det. 
  • Digitala utbildningar - Exempelvis Smart företagande som handlar om de grundläggande delarna i företagsekonomi på ett enkelt sätt.

Hur går du vidare om du är intresserad över att veta mer?

Kontakta UF-kontoret i Kalmar län så berättar vi mer än gärna om hur man exempelvis kan använda sig av arbetsmetoden UF-företagande i din undervisning eller om något annat du undrar över. Vi är bara ett samtal eller mejl bort. Se kontaktuppgifter nedanför. 

Hoppas vi ses!

Kontakta oss om du vill veta mer!

Anna Hofvergård
Regionchef, Kalmar
Kontakta mig om:
Du vill samarbeta med oss, har frågor om event, hur vi jobbar med entreprenörskap på grundskolan.
Isac Myrbäck
Ella Klintheim
Skolinspiratör, Kalmar
Kontakta mig om:
Du har frågor gällande UF-företagande.