Hem / Nyheter & Event / Debatt i norr: Låt alla driva UF-företag

Debatt i norr: Låt alla driva UF-företag

Ung Företagsamhet ger elever möjligheten att under ett läsår i gymnasiet starta och driva ett eget företag. Problemet är att för få elever erbjuds denna möjlighet. Cirka 30 procent av en årskull driver företag genom Ung Företagsamhet. Det är bra, men de behöver bli fler, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv i Norr.

Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv, med många entreprenörer, skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser i dag, inte minst med miljön och klimatet.

Alla framgångsrika företag har en gång varit små och nystartade. Förutsättningarna för fler framgångsrika företag ökar om fler kan och vågar ta steget. Skolan kan ge viktiga bidrag till detta. Om vi vill utveckla företagandet så måste grunden läggas redan i skolan. Här kan Ung Företagsamhet (UF) spela en viktig roll.

Ung Företagsamhet ger elever möjligheten att under ett läsår i gymnasiet starta och driva ett eget företag. Problemet är att för få elever erbjuds denna möjlighet.

Forskning visar att de elever som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra.

Cirka 30 procent av en årskull driver företag genom Ung Företagsamhet. Det är bra, men de behöver bli fler.

Bäst genomförs UF-företagande på kursen entreprenörskap. Men på de flesta program behöver skolan göra ett aktivt val för att kursen ska bli tillgänglig. Inte minst behöver fler elever på yrkesprogrammen och naturvetenskaps- och teknikprogrammen få lära sig entreprenörskap.

Bara sju procent
På naturvetenskapsprogrammet är det bara sju procent av eleverna som driver UF-företag, på fordon- och transportprogrammet är det tolv procent. Fördelen med UF-företagande är att eleverna ges möjlighet att testa entreprenörskap på riktigt. Forskning visar att de elever som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra.

Forskningen visar också på andra värden av UF-företagande. Elever som deltagit i Ung Företagsamhets verksamhet har vid fler tillfällen än andra elever mött företag och det omgivande samhället. Eleverna utvecklar också goda förmågor, som inte bara har med företagandet att göra, exempelvis samarbete, planering, ansvarstagande och självförtroende.

Låt alla elever i Sverige ha möjlighet att driva ett UF-företag.

Kursen entreprenörskap borde finnas valbar på samtliga gymnasieprogram. Det kan ske genom att kursen blir valbar för alla elever inom ramen för individuellt val, vilket förutsätter en förändring i gymnasieförordningen. En sådan reform skulle alltså ge alla elever möjlighet att testa på kursen entreprenörskap och skapa förutsättningar för fler att driva ett UF-företag.

Det vore en viktig pusselbit för fler och växande företag i framtiden.

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv, Västerbotten
Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv, Norrbotten

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.