Hem / Nyheter & Event / Ung Företagsamhet Sverige / Ge dem internationella möjligheter

Ge dem internationella möjligheter

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) är framtagen av Junior Achievement Europe i samarbete med flera länder. UF-läraren Viktor Larsson har varit med från starten.

Kunskapsgymnasiet i Norrköping är Viktor Larssons arbetsplats sedan fyra år. Lika länge har han jobbat med Ung Företagsamhet. När han fick chansen att vara bland de första att testa ESP-certifieringen tvekade han aldrig.

- Nej, vi hoppade på direkt. Vi fick chansen att pilota ESP, så vi startade första året med piloten och körde då på engelska. I år kör vi på svenska.

Vad innebär det att arbeta med ESP?
ESP är uppdelat i tre olika steg: UF-företagande, självskattning och en examination. Målet är att få ut en certifiering som är gångbar i hela Europa. Där man kan visa på sina entreprenöriella förmågor. Det första steget är att starta ett UF-företag. Sedan gör man två självskattningar, en i början och en i slutet av sitt UF-år, för att kunna se vad man själv tycker om sin förmåga som entreprenör och det sista steget är en digital examination där man får se vilka delar man kan, och vilka delar man inte kan. Vi har integrerat det i undervisningen och vi tittar på hur vi kan göra det än mer.

Vad ger det eleverna?
Den första självskattningen ger en bild av vad som förväntas under året. Vid den andra självskattningen ska de skatta hur mycket de har utvecklats. Därefter kan vi ha en dialog om lärdomarna under ett UF-år. Själva certifieringen blir ytterligare ett bevis på att det de lärt sig är gångbart internationellt. Vi brukar likna ESP vid Cambridge-certifieringen. Fast för entreprenörskap.

Varför ska jag som UF-lärare börja titta på det här?
Av två skäl: dels ger det ett mervärde för eleverna, att vi har en certifiering som fungerar. Eleverna kan använda den när de söker till internationella universitet. Det andra är att man får en chans att verifiera sitt eget arbete. För om eleverna klarar examineringen så vet vi att vi gjort ett väldigt bra jobb under året.

Kommer du fortsätta att jobba med ESP?
Ja, det vill jag gärna!

En skola får tillgång till certifieringen genom att anmäla sig på ungforetag­samhet.se under perioden 9 maj-15 september. Licenskostnaden är 5 000 kronor exklusive moms per skola och läsår (oberoende av antal elever). Certifieringen är endast tillgänglig för elever som driver UF-företag under det aktuella läsåret. Läs mer på entrepreneurialskillspass.eu eller i inloggat läge här på ungforetagsamhet.se Anmäl dig här

Anmäl dig här

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.