Hem / Nyheter & Event / Ung Företagsamhet Sverige / Pilotprojekt ska stärka lärarstudenters kunskaper i entreprenörskap

Pilotprojekt ska stärka lärarstudenters kunskaper i entreprenörskap

Ung Företagsamhet och MDU startar ett pilotprojekt där studenter på lärarprogrammen får möjligheten att utbilda sig genom Ung Företagsamhets läromedel.

Nu startar MDU och Ung Företagsamhet ett pilotprojekt där studenter på lärarprogrammen får möjligheten att utbilda sig genom Ung Företagsamhets läromedel. Förhoppningen är att satsningen blir permanent och att fler lärarutbildningar tar efter för att ge alla barn och unga samma förutsättningar att utveckla sina entreprenöriella förmågor.

Pressmeddelande: Pilotprojekt ska stärka lärarstudenternas kunskaper i entreprenörskap

I ett föränderligt samhälle behövs kreativa, idé- och initiativrika människor som har viljan och förmågan att se möjligheter och lösa problem. Det är förmågor som också efterfrågas i arbetslivet och som elever kommer att ha nytta av i vidare studier, som anställd eller som företagare. Inom ramen för ett pilotprojekt som drar i gång i början på maj 2024 går MDU, MDU:s inkubator Idélab och den politiskt obundna och ideella utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet samman för att stärka lärarstudenternas kunskaper inom entreprenörskap.

Projekt som detta är viktiga eftersom det är lärarens ansvar att skapa möjligheter för elever att utveckla dessa förmågor i undervisningen och för det kan det behövas stöd, enligt Carina Hafrén, undervisningsråd på Skolverket, som också ska föreläsa för studenterna på MDU.

Entreprenörskap finns med som ett av skolans uppdrag i samtliga läroplaners första kapitel. Möjligheten att bli entreprenöriell ska inte bero på vem du är och varifrån du kommer – det ska bero på vart du ska. Den attityden måste vi få alla barn och ungdomar att ha redan i grundskolan och sedan följa med dem resten av livet, det är viktigt för individen, för arbetslivet och även för jämställdhet och Sveriges tillväxt, säger Carina Hafrén.

Att undervisa entreprenöriellt stärker möjligheterna att interagera omvärlden in i undervisningen och pilotprojektet kommer att utgå från läromedel framtagna av Ung företagsamhet. Organisationen som varit föregångare för det entreprenöriella lärandet i Sverige i över 40 år har sedan 2010 tagit fram läromedel för grundskolan som inspirerar och tränar unga att i skolan utveckla sitt entreprenörskap och sina företagsamma förmågor som kreativitet, samarbetsförmåga och problemlösning. Efter avslutad pilot hoppas både MDU och Ung Företagsamhet på en fortsättning. 

När piloten är färdig kommer vi utvärdera den. Vi hoppas kunna fortsätta samarbetet till hösten, säger Sara Hägglund, universitetsadjunkt vid MDU.

Kort om ämnet Entreprenörskap i skolan och pilotprojektet: 
Entreprenörskap i skolan kom in i läroplanerna 2011 i LGR11 och GY11 och finns fortfarande kvar i den nya läroplanen LGR22. På Mälardalens universitet, MDU finns området entreprenörskap med i lärarutbildningen i kurser för Utveckling och lärande. I förhållande till entreprenörskap arbetar studenterna med hållbar utveckling, digitalisering, drama och identitet och samverkan.

Pilotprojektet är frivilligt och är utöver den kurs som studenterna redan läser i entreprenörskap. Pilotprojektet resulterar i ett intyg samt att lärarstudenterna får material, fysiskt och digitalt, som kan användas i studenternas verksamhetsförlagda undervisning, VFU.

Om Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement (JA). Sedan 1980 har vi utbildat närmare 600 000 gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även i grundskolan där lärare på hälften av landets grundskolor använder vårt utbildningsmaterial. Vi driver även nätverket UF alumni för tidigare UF-företagare. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 150 anställda i hela landet. Vi stöds både av offentliga medel och det privata näringslivet.

Ung Företagsamhet utsågs till Årets samhällsaktör 2023, kategori ledarskap, för hur vi ökar ungas självledarskap och ledarskap samt för våra bevisade samhällseffekter.

 

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.