Digital utbildning i entreprenörskap för grundskolan

Digital utbildning i entreprenörskap för dig som är verksam i grundskolan 

Välkommen till Ung Företagsamhets utbildning om entreprenörskap i grundskolan. Nu kan du som är verksam på grundskolan fördjupa dina kunskaper i entreprenörskap.

Utbildningen är i första hand framtagen för grundskollärare, men även skolledare, studie-och yrkesvägledare eller personal i fritidshem har stor nytta av innehållet.

Att arbeta med entreprenörskap i grundskolan innebär att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Vidare handlar det om att ge eleverna möjlighet att ta initiativ och ansvar samt låta dem utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Syftet med utbildningen är att på ett effektivt sätt stimulera arbetet med entreprenörskap i grundskolan genom att erbjuda grundläggande fakta och information om verktyg, samt förmedla praktiska tips från pedagoger och forskare som jobbar aktivt med entreprenörskap i skolan. 

Utbildningen är framtagen med stöd av Skolverket och tar cirka 75 minuter att genomföra i sin helhet. Du kan antingen välja att genomföra den på egen hand eller tillsammans med dina kollegor. Utbildningen är kostnadsfri och du får tillgång till den genom logga in på mina sidor och gå till UtbildningEntreprenörskap i grundskolan tar upp följande områden

  • Entreprenörskap i skolan - vad är entreprenörskap och hur ska skolan arbeta med entreprenörskap enligt läroplanen
  • Entreprenöriellt lärande - vad innebär det entreprenöriella lärandet för undervisningen? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna?
  • Skola och arbetsliv - vad innebär samverkan mellan skola och arbetsliv och hur hänger det ihop med skolans uppdrag inom studie- och yrkesvägledning?

Kontakt grundskola

Therése Axelsson
Grundskoleansvarig
Kontakta mig om:
Du har centrala frågor som rör grundskolan och dess läromedel.