Utbildningar

Vad vi erbjuder för utbildningar 

Vi på Ung Företagsamhet har material inom entreprenörskap som passar från förskoleklass upp till gymnasiet, anpassat och utformat efter läroplanen och styrdokumenten. Vi vill mer än gärna hjälpa till och stötta upp arbetet ute på grundskolorna och vår uppgift är att utbilda er lärare i vårt material. Vi erbjuder ett roligt och enkelt sätt att få in entreprenörskap i undervisningen. Ett sätt för eleverna att få arbeta kreativt och stärka tron på sig själva och sina entreprenöriella förmågor.

Nedan hittar du fyra olika utbildningar som vi kan erbjuda. Utöver dessa erbjuder vi också skräddarsydda inspirationsutbildningar till skolor som önskar detta. Dessa kan tex. handla om komplement till prao eller olika projekt. Vi håller även event för elever, själva och ibland tillsammans med företag. För att veta mer om detta, kontakta Caroline Karlsson (kontaktuppgifter längre ner på sidan)

Entreprenörskap i grundskolan

Vår digitala utbildning "Entreprenörskap i grundskolan" har tagits fram med stöd av Skolverket. Här kan du på egen hand eller tillsammans med kollegor stärka din kunskap om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. I sex olika kapitel ger utbildningen dig grundläggande fakta och information, metoder för entreprenöriellt lärande samt praktiska tips från pedagoger och forskare som jobbar aktivt med entreprenörskap i skolan. 
 
Hela utbildningen tar cirka 75 minuter men du har möjlighet att pausa och återkomma närhelst det passar dig. 

Passar: alla som är verksamma på grundskolan 

För att ta del av utbildningen krävs att du är inloggad på vår hemsida. Att registrera sig är kostnadsfritt.

Boka ett möte för att få tips om hur ni kan jobba med utbildningen på skolan eller få stöd för att komma igång. Kontakta Caroline Karlsson (kontaktuppgifter längre ner på sidan)

Inspirationsutbildning Vårt samhälle (45 min): 

Hur kan du på ett kreativt, praktiskt och lärorikt sätt undervisa elever i samhällets betydelse, olika arbetsplatser och yrken, den demokratiska processen, hur lön och skatt fungerar samt hur pengar cirkulerar i ett samhälle? Med hjälp av vårt läromedel Vårt samhälle. 
 
Under utbildningen går vi igenom läromedlet, olika onlineövningar såsom spelet "Det digitala samhället" och onlineutbildningen "Möjligheternas samhälle". Ni ges även praktiska exempel på hur ni kan använda materialet i er undervisning på bästa sätt samt vilka kursplaner materialet kan kopplas till. 

Passar: F-6 och grundsärskolan

Boka en utbildning genom att kontakta Caroline Karlsson (kontaktuppgifter längre ner på sidan)

Inspirationsutbildning Se möjligheterna (45 min): 

Vad är en entreprenör? Hur man går från idé till slutgiltig produkt? Hur kommer man på kreativa idéer för att lösa ett problem och hur kan vi göra samhället bättre för andra? 
 
Dessa frågor berörs i läromedlet Se möjligheterna. Eleverna får öva på att vara kreativa, samarbeta, argumentera för sin sak och kommunicera samtidigt som de stärker tron på sig själva och lär sig att presentera sina idéer. 
 
Under utbildningen går jag igenom läromedlet, olika onlineövningar och ni ges praktiska exempel på hur ni kan använda materialet i er undervisning på bästa sätt samt vilka kursplaner materialet kan kopplas till. 
 
Passar: åk 5-9, grundsärskolan och gymnasiet 

Boka en utbildning genom att kontakta Caroline Karlsson (kontaktuppgifter längre ner på sidan)

Inspirationsutbildning Min framtid och ekonomi (45 min): 

Hur kan man jobba för att eleverna ska bli medvetna om sina förmågor och reflektera över sina framtida karriärvägar och yrkesval? Hur gör man för att eleverna ska få praktisk träning i hur man sköter sin privatekonomi? Med hjälp av läromedlet Min framtid och ekonomi.

Genom läromedlet får eleverna börja fundera på sina intressen, drömmar och mål. De lär känna sig själva och får koppla det till sitt framtidsval. De får också göra budget, lösa olika case samt se hur de själva blir en del av det samhällsekonomiska kretsloppet.

Under utbildningen går jag igenom läromedlet och ni ges praktiska exempel på hur ni kan använda materialet i er undervisning på bästa sätt samt vilka kursplaner materialet kan kopplas till. Läromedlet passar perfekt att använda som ett komplement till prao.

Passar för: Elever i de övre årskurserna i grundskolan men också till gymnasiet och SFI.

Boka en utbildning genom att kontakta Caroline Karlsson (kontaktuppgifter längre ner på sidan)

Kontakta mig för att boka en utbildning

Caroline Karlsson
Projektledare, Halland
Kontakta mig om:
Du är lärare på grundskolan och har frågor om våra läromedel eller projekt.