Hem / Nyheter & Event / Värmland / Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa har beslutat att stödja Ung Företagsamhet med ett anslag för att utveckla UF företagande i Värmland. I detta projekt kommer Ung Företagsamhet Värmland att bearbeta de gymnasieskolor där Ung Företagsamhet inte finns representerade idag, främst mot de praktiska skolorna. Vårt motiv: Fler klasser kommer att få möjlighet att driva UF – genom UF fler företagsamma medborgare – leder till ökad sysselsättning.

Om Sparbanksstiftelsen Alfa

När Sparbanken Sverige (senare FöreningsSparbanken och numera Swedbank) bildades 1992, kom den till en betydande del att ägas av elva regionala Sparbanksstiftelser, av vilka Sparbanksstiftelsen Alfa är den största enskilda ägaren.

Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden. Vid sidan av detta primära syfte får stiftelsen främja bl.a näringslivet, målinriktad forskning, utbildning och kultur genom kontanta bidrag.

Sparbanksstiftelsen Alfa verkar inom samma geografiska område som tidigare Sparbanken Alfa inom Jönköpings, Skaraborgs, Värmlands, Östergötlands och Gotlands län, allt med undantag för de områden där fristående sparbanker bedriver verksamhet.

Sedan 1821 har sparbankerna tagit aktiv del i den regionala utvecklingen. Sparbanksstiftelsen Alfa har fortsatt att arbeta med denna viktiga uppgift, genom att driva aktiviteter i egen regi eller genom att lämna ekonomiska bidrag till stöd för projekt som bidrar till lokal eller regional utveckling. Företrädesvis i samverkan med de lokala bankerna inom Swedbank.

Styrelsen har sitt säte i Jönköpings kommun. De åtta styrelseledamöterna är utsedda av stiftelsens huvudmän, som är 40 till antalet. Huvudmännen, som tillsammans bildar stiftelsens stämma, ska vara bosatta inom de områden där Sparbanken Alfa tidigare bedrev verksamhet. Stiftelsens operativa verksamhet leds av verkställande direktören Stig-Göran Dennisson.

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.