Vårt samhälle

Vårt samhälle är ett läromedel som riktar sig till dig som undervisar i grundskolans tidiga år. Här får eleverna fundera och arbeta med begrepp som demokrati, pengar och samhällets uppbyggnad. Registrera dig som verksam på grundskolan för att del av flera tilläggsövningar till läromedlet.

Om läromedlet

Eleverna får praktisk övning i att förstå vad ett samhälle är, hur beslut fattas och hur pengar cirkulerar i en ekonomi. Eleverna får träna sina samarbets- och problemlösningsförmågor genom utmanande, kreativa och roliga övningar.

Klicka här!