Här kan du få veta mer om vårt arbete på gymnasiet

UF-företagande med Ung Företagsamhet Västernorrland

Vi är verksamma i hela Västernorrland och vill att alla elever ska få möjlighet att driva UF-företag under sin gymnasietid. Vi jobbar för att ge dig som är skolledare eller lärare på gymnasiet möjligheten att jobba med entreprenöriellt lärande genom vår utbildningsmetod UF-företagande.

Genom UF-företagande får elever på gymnasiet öva kreativitet, nyfikenhet, självförtroende, innovationskraft, problemlösning och många andra viktiga kompetenser. Det är läraren som driver undervisningen, men UF-kontoret finns tillgängliga för utbildning, kompetenshöjande aktiviteter, stöd och bollning genom hela processen. 

UF-företagande kan användas som metod på olika kurser och för den som vill kan man hitta ämnesövergripande samarbeten. 

Tillsammans med oss kan skolledare diskutera hur UF-företagandet kan utformas för att stötta skolans mål och vision, hur lärare får tillgång till en beprövad metod för entreprenöriellt lärande och hur elever ges möjligheten att utforska sin egen drivkraft och utveckla viktiga kompetenser för framtiden.  

Vårt stöd till skolor är kostnadsfritt för skolorna tack vare våra samarbetspartners. 

Agnes Trolle
Gymnasieansvarig, Västernorrland
Kontakta mig om:
Du som lärare eller skolledning har frågor om Ung Företagsamhet på gymnasiet eller om våra event.