Hem / Nyheter & Event / Västernorrland / 2000 elever tävlar om att bygga framtidens samhälle i Minecraft

2000 elever tävlar om att bygga framtidens samhälle i Minecraft

Idag startar tävlingen Skolhackathon i Minecraft där det deltar 2000 mellanstadieelever från 41 skolor i 15 olika kommuner. Deltagande skolor har en spridning från Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Stockholm. Temat eleverna ska kreera utifrån är ”Mineköping 2071”. Initiativtagare till hackathonet är Bron Innovation, UF Västernorrland och Technichus.

Förra året genomfördes Skolhackathon i Minecraft för första gången i Västernorrland. Detta år prövas konceptet på en nationell nivå med spridning över fyra regioner. Hackathonet mynnar ut i en regionalfinal för att slutligen avgöras i en storregional final över länen. Från Västernorrland deltar skolor från Örnsköldsvik-, Kramfors-, Härnösand-, Sundsvall- och Ånge kommun.

- För mig är detta ett strålande exempel på när samverkan blir på riktigt och med en tydlig samhällskoppling. Att Skolhackathon i Minecraft i år växt så pass mycket, och att så många fler elever nu får möjligheten att utveckla sina entreprenöriella förmågor gör mig både stolt och glad, Erik Eriksson, Ung Företagsamhet Västernorrland.

Utifrån temat ”Mineköping 2071”, som har utgångspunkt i Barnkonventionen och Agenda 2030, har eleverna fått i uppdrag att skapa en digital värld med hänsyn till bland annat automatisering, energiförsörjning, matproduktion och innovationsgrad.

Eleverna har fått förbereda sig under åtta veckor genom ämnesövergripande undervisning med Minecraft som plattform. I juryn som klasserna ställs inför finns en bredd av olika kompetenser som till vardags arbetar med industridesign, systemutveckling, stadsbyggnad och programmering.

- Vi är övertygade att processorienterade undervisningsmetoder av detta slag, där praktiska och teoretiska arbetsmoment harmonierar stärker eleverna kunskapsinhämtning idag och för framtiden. Skolhackathon i Minecraft förstärker och konkretiserar det värdeskapande lärandet, där eleverna får arbeta med att gå från idé till handling med ett tydligt värde för dem själv och för andra, Marcus Claesson, Technichus.

Bakgrunden till skolhackatonet är en vision om att ta vara på barnens kreativitet och idéer om framtidens samhällsutveckling. Utöver att eleverna ska få känna delaktighet i samhällsfrågor är vidare syfte att eleverna ska lära sig mer om innovation, hållbarhet, stadsutveckling, demokrati och entreprenörskap på ett lekfullt sätt.

- Starkare unga röster och mer omfattande rättigheter för barn gör det tydligt att framtidens samhällsutveckling kommer att ske tillsammans med och tack vare de unga. Skolhackathon i Minecraft bidrar till den samhällsutvecklingen genom innovation och digitala verktyg men framförallt genom att lyfta fram de unga rösterna, Jon God, Bron Innovation.

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.