Vikten av UF-företagande

En väl beprövad entreprenörskapsutbildning för alla gymnasieelever

Sverige står inför en rad utmaningar!

Inte minst en arbetsmarknad som förändras i en mycket snabb takt, vilket innebär att helt nya kompetenser kommer att efterfrågas i framtiden.

Arbetsmarknaden kommer i allt högre utsträckning påverkas av en ökad globalisering, digitalisering och automatisering. Dessutom menar World Economic Forum att 65 % av de som börjar lågstadiet nu kommer att arbeta med jobb som inte finns idag.

Men om vi inte vet vilka dessa jobb är, hur ska vi förbereda Sveriges unga för framtidens arbetsmarknad? Vi måste se till att Sveriges unga har de nyckelkompetenser som kommer att vara viktiga i framtiden för att snabbt anpassa sig till en förändrad värld. World Economic Forum menar att några av de viktigaste kompetenserna i framtiden kommer att vara kreativitet, problemlösning, personalhantering, förhandlingsförmåga, serviceorientering och beslutsfattande.

I framtiden kommer det med stor sannolikhet dessutom fortsätta vara otroligt viktigt med företagande och företagsamma människor. Faktum är att 4 av 5 jobb skapas av småföretagare med färre än 50 anställda, enligt Företagarna.

Men hur gör vi det möjligt för Sveriges unga att utveckla dessa viktiga kompetenser för framtidens arbetsmarknad, bli företagsamma och starta fler företag? Vi är övertygade om att vi måste utbilda dom och det kan vi göra genom UF-företagandet.

Årets UF-skola

Varje år delas utmärkelsen Årets UF-skola i Stockholm ut. Utmärkelsen lyfter fram en skolan som bland annat har en god strategi och organisation för entreprenörskap och UF-företagande på skolan, visar på en en utveckling tillsammans med Ung Företagsamhet och som inspirerar och leder vägen för hur fler unga får möjligheten att jobba med UF-företagande.

Vinnaren i kategorin representerar Stockholmsregionen på SM i Ung Företagsamhet.

Årets UF-lärare

Pris för Årets UF-lärare delas också ut. Utmärkelsen tilldelas den UF-lärare som med sitt engagemang under UF-året inspirerat både sina elever och kollegor till att bli mer företagsamma, samarbetar långsiktigt med Ung Företagsamhet och ökat kontakten mellan skola och näringsliv genom detta.

Vinnaren i kategorin representerar Stockholmsregionen på SM i Ung Företagsamhet.

Årets UF-skola

Årets UF-skola 2020 tilldelades JENSEN gymnasium Södra