Vikten av UF-företagande

En väl beprövad entreprenörskapsutbildning för alla gymnasieelever med stöd från Skolverket

Att starta upp UF-företagande – för första gången på en skola eller på ett nytt program på skolan.   

UF-företagande är en processutbildning på gymnasiet och kan bedrivas på alla program. Eleverna får öva sina entreprenöriella förmågor genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Vanligast är att man erbjuder UF-företagande på kurserna Entreprenörskap eller Entreprenörskap och företagande, men det går bra att ha andra kurser som bas för arbetet. Man kan också välja att låta flera kurser samverka genom UF-företagande, alternativt stödja arbetet i huvudkursen. Basen i UF-företagandet är 5 obligatoriska moment. I slutet av året får de elever som genomfört alla moment ett intyg som visar att de drivit ett UF-företag.  

Inom UF-företagandet kan man också välja att göra fördjupningar på valda områden. Fördjupningen kan passa väl på programmet, eller vara ett fokusområde som skolan gärna ser att eleverna jobbar med. Läraren har stor frihet att själv utforma fördjupningen, men det finns också stöd att få. De elever som gör en fördjupning i sitt UF-företag får detta synligt på sina intyg. Prata med din skolas kontakt på UF-kontoret, så vägleder vi dig och din skola.  

Uppstarten 

En viktig del i ett gott UF-arbete är samarbetet med UF-kontoret. I uppstarten är det därför viktigt att både skolledare och undervisande lärare träffar skolans kontaktperson på UF-kontoret. Vi hjälper er med planering och kan skräddarsy UF-arbetet efter skolans behov.  

Nya lärare ska registrera sig på vår hemsida, genomföra vår digitala grundutbildning och delta på en introduktionsträff för nya UF-lärare. Vår digitala grundutbildning tar ca 2,5 timmar ett genomföra och kan göras i omgångar. Introduktionsträffen omfattar en halvdag. Under sitt första läsår rekommenderar vi att läraren medverkar vid våra seminarier och, om läraren inte har utbildning inom ekonomiska ämnen, medverkar på vår utbildning Ekonomi i ett UF-företag. 

När läraren gjort grundutbildningen, deltagit på en Introduktionsträff samt handlett UF-företag 1 år blir de certifierade UF-lärare. Rutinerade lärare som påvisat ett gott arbete med UF-företagande kan också diplomeras.  

För att ge eleverna en bra förberedelse kan skolan avsätta tid för en inspirationsföreläsning från Ung Företagsamhet. Dessa kan ges i klassrummet eller skolans aula. Vi har också inspirationsföreläsningar kopplat till vår regionala mässa för UF-företagare, där eleverna också får möjlighet att träffa årets UF-företagare.  

Elevstöd 

Utöver lärarstödet har vi inspiratörer som föreläser i klassrummet, coachar elever digitalt och live och finns tillgängliga för frågor och funderingar under året. Besök från inspiratören bokas av läraren och vi erbjuder föreläsning i den förberedande fasen av UF-året, starta-fasen, driva-fasen och avveckla-fasen.  

Pengar under UF-året

Att driva UF-företag är förknippat med att skapa produkter och lönsamhet, vilket gör att alla UF-företag behöver hantera pengar. Nedan kan du läsa mer om pengar under UF-året. 

Vill du registrera dig som skolledare?

För att komma åt lärarmaterialet i inloggat läge måste du vara registrerad hos oss. Är du skolledare ska du registrera dig som gymnasie-lärare för att få tillgång till allt material. Det är alltså samma registrering för skolledare och gymnasielärare. 

Årets UF-skola

Varje år delas utmärkelsen Årets UF-skola i Stockholm ut. Utmärkelsen lyfter fram en skolan som bland annat har en god strategi och organisation för entreprenörskap och UF-företagande på skolan, visar på en en utveckling tillsammans med Ung Företagsamhet och som inspirerar och leder vägen för hur fler unga får möjligheten att jobba med UF-företagande.

Vinnaren i kategorin representerar Stockholmsregionen på SM i Ung Företagsamhet.

Årets UF-skola läsåret 2021/2022 tilldelades Östra Reals gymnasium.

För att läsa tävlingskriterierna och tävla måste du vara registrerad hos oss. Du kan registrera dig högre upp på denna sida. 

Årets UF-lärare

Pris för Årets UF-lärare delas också ut. Utmärkelsen tilldelas den UF-lärare som med sitt engagemang under UF-året inspirerat både sina elever och kollegor till att bli mer företagsamma, samarbetar långsiktigt med Ung Företagsamhet och ökat kontakten mellan skola och näringsliv genom detta.

Vinnaren i kategorin representerar Stockholmsregionen på SM i Ung Företagsamhet.

Årets UF-lärare läsåret 2021/2022 tilldelades Helena Palmheden, Östra Reals gymnasium.

För att läsa tävlingskriterierna och tävla måste du vara registrerad hos oss. Du kan registrera dig högre upp på denna sida. 

Har du frågor? Kontakta oss

Aylin Dagdelen
Gymnasieansvarig
Kontakta mig om:
Du arbetar i norra Sthlm, är rektor eller lärare och har frågor om UF-företagande.
Sara Ewerth
Gymnasieansvarig
Kontakta mig om:
Du arbetar i södra eller östra Sthlm, är rektor eller lärare och har frågor om UF-företagande.
Camilla Gunneflo Martens
Gymnasieansvarig
Kontakta mig om:
Du arbetar i Stockholms stad, är rektor eller lärare och har frågor om UF-företagande.
Akrem Abdu
Gymnasieansvarig
Kontakta mig om:
Du arbetar i Stockholms stad, är rektor eller lärare och har frågor om UF-företagande.