Koppling till läroplanen

Ung Företagsamhets läromedel och tilläggsaktiviteter har alla koppling till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR 11.

 

Detta verktyg är en hjälp och ett stöd för dig som lärare när du planerar undervisningen. Nedan kan du se vilka kopplingar som finns till det centrala innehållet i respektive ämne.

I undervisningen är det viktigt att du som lärare möter eleverna där de befinner sig och utifrån deras förkunskaper. Det gör att när du bygger upp undervisningen kring våra läromedel kan du beröra olika delar av det centrala innehållet och betydligt mer än vad som inkluderas nedan. Med våra läromedel vill vi även lägga stort fokus på att eleverna får utveckla sina förmågor, vilka konkretiseras i inledningen av varje ämne i LGR 11. Läroplanens kapitel 1 och 2 är det grundläggande och övergripande som ligger till grund för våra läromedel.   

Välj ett, eller flera, ämnen från listan genom att klicka i rutan och få upp ett resultat över vilket centralt innehåll som berörs inom respektive ämne.

Välj ett filter och klicka på filtrera