Läroplanskopplingar

Här kan du se hur du som lärare kan arbeta med Ung Företagsamhets läromedel kopplat till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR 11.

Våra läromedel lägger stort fokus på att eleverna får utveckla sina förmågor, vilket konkretiseras i inledningen av varje ämne i LGR 11. Välj ett eller flera ämnen i listan genom att klicka i rutan och se vilket centralt innehåll som berörs inom respektive ämne.

Välj ett filter och klicka på filtrera