Framtidskoll i Kalmar län

En temadag om framtiden för elever i årskurs 9 - om privatekonomi, yrken, entreprenörskap, möjligheter. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Swedbank/Sparbankerna och näringslivet.

Vad är Framtidskoll?

Framtidskoll är en kostnadsfri temadag där vi under en förmiddag inspirerar och informerar om framtid, yrken, entreprenörskap, självkännedom och privatekonomi för elever i årskurs 9 i Kalmar län.

Framtidskoll ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle.

Framtidskoll är ett mycket uppskattat inslag på höstterminen bland både elever, pedagoger och studie- och yrkesvägledare. Från att ha startat upp Framtidskoll i fyra kommuner år 2018 och utökat med några kommuner till varje år är vi nu mycket glada över att kunna erbjuda Framtidskoll i SAMTLIGA kommuner i Kalmar län!

"Det är bra att vi elever får denna möjligheten"

Som 15-åring står du tidigt i livet inför ett stort val som kommer att påverka din framtid – gymnasievalet. Men vilket program ska man välja egentligen? Vilka yrken intresserar mig, och vilka branscher är jag nyfiken på att få veta mer om? Kan jag bli entreprenör och driva eget företag?

Dessa och många fler frågor vill Ung Företagsamhet, Swedbank/Sparbankerna och näringslivet hjälpa ungdomarna att hitta svar på, samt ge dem inspiration och nya tankar kring sitt gymnasieval.

Här finns schemat för Framtidskoll.

Framtidskoll - dagen

Prao

Inför Framtidskoll

Framtidskoll av två olika aktiviteter som båda ska bokas in för att bokningen ska bli fullständig.

  • Inspirationsträff för pedagogerna, SYV samt rektor
  • Framtidskoll för eleverna

Inspirationsträffen ska genomföras minst fyra veckor innan dagen för Framtidskoll. Detta för att ni ska få möjlighet att förbereda er och eleverna samt kunna dra nytta av det material som finns kopplat till Framtidskoll i er undervisning.

På träffen ger vi er inspiration kring er undervisning i entreprenöriellt lärande, privatekonomi, studie- och yrkesvägledning samt samhällsekonomi. Inspirationsträffen är ca 40 minuter, och deltagare är främst pedagoger som undervisar i Sv, Sh samt Hkk i åk 9 samt skolans Studie- och yrkesvägledare. Men självklart är alla pedagoger som vill vara med välkomna - även från åk 7 och 8. Inspirationsträffen genomföra digital via Teams och tid bokas genom att kontakta Ung Företagsamhet Kalmar.

"Framtidskoll kopplas ihop med Min framtid och ekonomi"

Vi ger er även information om hur dagen för Framtidskoll går till, hur ni använder er av läromedlet Min framtid och ekonomi, som går hand i hand med Framtidskoll, och ska användas i samband med Framtidskoll för att ge eleverna en djupare förståelse.

Genom Min framtid och ekonomi blir eleverna medvetna om sina förmågor, ökar sin självkännedom och får reflektera över framtida karriärvägar och yrkesval. Dessutom får de praktisk träning i hur man sköter sin privatekonomi.

Vid bokning bekräftar ni att skolan är införstådd med att läromedlet Min framtid och ekonomi ska köpas in till samtliga deltagande klasser. Ni beställer det via vår webbshop för 450 kr exkl. moms och frakt I detta pris ingår 30 elevböcker samt en lärarhandledning.

OBS! I kommunerna Borgholm, Mörbylånga samt Västervik sponsrar Sparbankerna med läromedel till deltagande skolor. Ni som bokar i dessa kommuner ska kontakta Ung Företagsamhet Kalmar för att få läromedlen skickade till er kostnadsfritt.

Låt eleverna fylla i denna utvärdering efter genomfört Framtidskoll.

 

PARTNERS TILL FRAMTIDSKOLL

Ölands bank
Tjustbygdens Sparbank
Virserums Sparbank
Lönnerga-Tuna-Vena Sparbank
Ålems Sparbank

KONTAKT

Anna Hofvergård
Regionchef, Kalmar
Kontakta mig om:
Du vill samarbeta med oss, har frågor om event, hur vi jobbar med entreprenörskap på grundskolan.
Tilda Arvidsson
Projektledare, Kalmar
Kontakta mig om:
Du har frågor om kommunikation, våra evenemang eller UF-företagande.