Från skräp till skatt

Boxen från Skräp till Skatt

Från skräp till skatt är ett material för åk 7-9 och gymnasiet. Med spillmaterial från tillverkningsindustrin i Norrbotten kan avfall komma till användning för nya innovationer och även UF-företag.
Under våren 2021 testar vi materialet i ett flertal klasser i Norrbotten för att under nästa termin kunna erbjuda alla högstadie- och gymnasieklasser i Norrbotten att delta. 

Från Skräp till Skatt är ett utbildningsmaterial som handlar om cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och produktion och lokal utveckling. Det riktar sig dels till lärare som arbetar med Ung Företagsamhets processutbildning UF-företagande, dels till lärare och andra som är intresserade av att utbilda om cirkulär ekonomi. 

Materialet är framtaget av Ung Företagsamhet i Norrbotten och Teknikens Hus, i samarbete med Region Norrbotten, Luleå Tekniska universitet och det lokala näringslivet i Norrbotten. Det här materialet skulle inte finnas om inte företag runt om i länet hade släppt in oss till deras verkstäder, förråd och källsorteringsrum och delat med sig av sina spillmaterial till oss. Företagen är bla Wibax, Nordtool, Isolamin, Sömnadskollektivet, Älvsbyhus, SSAB, Ferruform, Swebor, Norrlandsjord & Miljö, Box Modul, Lundqvist trävaru och Svalson. 

Materialet kan användas på olika sätt, som enskilda lektioner, som ett projektarbete eller för elever som kommer att driva UF-företag under ett år på gymnasiet. För UF-elever kan Från Skräp till Skatt används som inspiration när det gäller att komma på affärsidéer, som exempel på cirkulär ekonomi och för konkreta affärsidéer. Alla företag som delar spillmaterial är också beredda på att elever kontaktar dem för att köpa spillmaterial till att tillverka sina egna UF-produkter.  

För elever som inte driver UF-företag kan materialet användas som inspiration och för att lära sig mer om cirkulär ekonomi. De kan hitta på fiktiva affärsidéer och också använda materialet för att lära sig mer om produktionskedjor och olika företag i länet.  

Vi har sett att elever ofta vill bidra till en positiv förändring med sitt UF-företag men att de saknar förkunskaper som hjälper dem att komma på miljömässigt och socialt hållbara affärsidéer. Det är väldigt ofta som elever vill trycka t-shirts med budskap som ”Tag hand om vår miljö!”, men inte inser att den billiga t-shirten de har valt att beställa har en produktionskedja är långt ifrån miljömässigt och socialt hållbar. Vi vill dels hjälpa eleverna till en bättre förståelse av vad som gör produkter miljömässigt och socialt hållbara, dels uppmuntra eleverna till att komma på nya hållbara affärsidéer, gärna affärsidéer som använder sig av spillmaterial som redan finns runtomkring i Norrbotten. 

Vi är i full färd med att ta fram en lärarhandledning som kommer bestå av fyra delar:  

• Övningar – konkreta förslag på övningar som kan göras kring materialet. 
• Läroplanskopplingar – information om hur utbildningsmaterialet knyter an till gymnasieskolans läroplan. 
• Information – fördjupande bakgrundstexter  
• Innehållet i boxen – information om spillmaterialet och medverkande företag 

Vill ni veta mer om materialet eller delta med er klass kontakta oss gärna. Håll utkik på vår hemsida för mer och uppdaterad information.

Mer information
Linda Strandenhed, Ung Företagsamhet, linda.strandenhed@ungforetagsamhet.se