Från Skräp Till Skatt

Introduktion

Från Skräp till Skatt kan användas på olika sätt. För UF-elever kan materialet användas för inspiration kring affärsidéer och för att prata om cirkulär ekonomi. Alla företag som är med i Från Skräp till Skatt-boxen har också sagt ja till att UF-elever får höra av sig till dem för att köpa spillmaterial. Från Skräp till Skatt kan också användas under enskilda lektioner och som ett projektarbete. 

Teknikens Hus erbjuder skolbesök och workshops kopplade till materialet för både grundskola och gymnasiet. Materialet är framtaget av Ung Företagsamhet i Norrbotten och Teknikens Hus, i samarbete med Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och det lokala näringslivet i Norrbotten. Det här materialet skulle inte finnas om inte företag runt om i länet hade släppt in oss till deras verkstäder, förråd och källsorteringsrum och delat med sig av sina spillmaterial till oss.

Materialet består av:

  • En fysisk Från Skräp till Skatt-låda, med information om de deltagande företagen.
  • En lärarhandledning
  • En serie med korta filmer och videoföreläsningar.

Ung Företagsamhet lånar ut Från Skräp till Skatt-lådor. Finns det inte redan en Skräp till Skatt-låda på din skola? Beställ en genom att maila till norrbotten@ungforetagsamhet.se

Frågor eller funderingar? Kontakta Linda Strandenhed
(kontaktuppgifter finns längre ner på sidan)

Vidareutveckla materialet

Vi välkomnar andra att vidareutveckla materialet och att utveckla sina egna regionala Från Skräp till Skatt-boxar. Undersök vilka verksamheter som finns nära er och vilka spillmaterial de har. Det finns vissa riktlinjer som alla som vill använda sig av Från Skräp till Skatt behöver följa, du hittar dem här nedan, tillsammans med grafiska mallar och logotyp.

Är ni nyfikna och vill veta mer? Hör av er till oss

Linda Strandenhed
Projektledare, Norrbotten
Kontakta mig om:
Interreg Aurora Entrepreneurialis
Carolina Heimdahl
Regionchef, Norrbotten
Kontakta mig om:
Vår verksamhet och effekterna av entreprenörskap i skolan samt om du vill stödja vår verksamhet.