Hem / Nyheter & Event / Fyrbodal / Starkt företagande hos gymnasieelever i Fyrbodal - trots distansundervisning
30 % genomslag i Fyrbodal

Starkt företagande hos gymnasieelever i Fyrbodal - trots distansundervisning

Ung Företagsamhet publicerade i veckan statistik över företagandet hos gymnasieelever under läsåret 2020/2021. Siffrorna visar att fler elever i Fyrbodal - närmare bestämt 30 % av en årskull - startar så kallade UF-företag. UF-företagande innebär att gymnasieelever driver ett eget företag under ett läsår.

Siffrorna från Ung Företagsamhet och Skolverket visar att totalt 910 gymnasieelever i Fyrbodal driver ett UF-företag under läsåret 2020/2021, en ökning med 72 elever - och rekord för Fyrbodal. Den totala årskullen för gymnasiet i Fyrbodal är 3018 elever, vilket innebär att 30 procent av samtliga gymnasieelever i Fyrbodal driver ett UF-företag.

”Det är betryggande att se att vi trots en pandemi och väldigt tuffa tider lyckats inspirera unga att driva egna företag. Våra ungdomar är framtidens arbetsgivare och digitaliseringen har inneburit stora utmaningar för dem. Vi är glada över att företagandet fortfarande har en viktig roll”, säger Johan Sandahl, regionchef på Ung Företagsamhet Fyrbodal.

Ung Företagsamhet arbetar för att alla elever ska ges samma möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, sitt företagande och entreprenörskap. För att möjliggöra detta jobbar Ung Företagsamhet för att entreprenörskapskursen blir obligatorisk på samtliga gymnasieprogram.

Stora skillnader mellan regioner och gymnasieprogram
Andelen som driver UF-företag varierar från region till region, där Skåne har lägst andel med 24 procent och Västmanland har flest med 54 procent. Även mellan de olika gymnasieprogrammen råder stor skillnad. Nationell statistik visar att på handelsprogrammet driver så många som 95 procent UF-företag medan det på naturvetenskapligt program är så lite som 6 procent av eleverna.

Mer statistik finns på https://ungforetagsamhet.se/arskullar


Om UF-företag
Elever på gymnasiet får möjligheten att starta och driva riktiga företag, från affärsidé och marknadsanalys till finansiering, marknadsföring, försäljning och hållbar ekonomi. Detta kallas för ett UF-företag och arbetet delas in i fyra faser; inför, starta, driva och avveckla. Eleverna väljer sedan själva om de vill driva vidare företaget i en annan form, t.ex. ett aktiebolag.

För mer information, kontakta:
Johan Sandahl, regionchef Ung Företagsamhet Fyrbodal
Tel: 070-6301467, e-post: johan.sandahl@ungforetagsamhet.se

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat över 480 000 gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi driver även nätverket UF alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 130 anställda i hela landet. Vi stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.