Hem / Nyheter & Event / Göteborg / Föreningsstämma 2021

Föreningsstämma 2021

Kallelse till Föreningsstämma 2021 - Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen

Varmt välkommen till Föreningsstämma för Ung Företagsamhet Göteborg. Stämman 2021 äger rum hos UF-skolan NTI Handelsgymnasiet. 

Datum: 30 november 
Tid: 16:30 - 17:30 (Redan 15.30 ses vi för julmingel och fika. Ange i anmälan om du vill delta även på julminglet)
Plats: NTI Handelsgymnasiet, Torggatan 16

Som medlem i Ung Företagsamhet önskar vi dig varmt välkommen till vår föreningsstämma för Ung Företagsamhet Göteborg, Stämman 2021 äger rum hos UF-skolan NTI Kronhusgatan. Under föreningstämman kommer vi lyfta vad som har hänt under året 2020-2021, välja nya styrelsemedlemmar och ta emot eventuella motioner som medlemmar skickat in.

Föreningens medlemmar är välkomna att delta och handlingar fås på mötet. Anmälan till stämman är ett krav för att få delta.

Anmäl ditt deltagande senast 23 november.

Anmälan för UF-lärare

Anmälan övriga medlemmar (Styrelse, UF alumni, medlemmar osv.)

 

 Dagordning för Föreningsstämman 2021

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringspersoner för stämmans protokoll

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Fastställande av röstlängd

7. Framläggande av Ung Företagsamhet Göteborg verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för föregående räkenskapsår

8. Framläggande av revisorns granskningsberättelse

9. Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkningar

b. ansvarsfrihet för de avgående styrelseledamöterna

10. Behandling av motioner och propositioner

11. Val av styrelsens ordförande

12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av dessa

13. Val av revisor 

14. Val av valberedning, samt fastställande av instruktion till valberedningen 

15. Val av ombud till Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma

16. Beslut om inval av hedersmedlemmar

17. Stämman avslutas

Anmälan övriga medlemmar (Styrelse, UF alumni, medlemmar osv.)
Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.