Hem / Nyheter & Event / Göteborg / Föreningsstämma 2022

Föreningsstämma 2022

Kallelse till Föreningsstämma 2022 - Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen

Varmt välkommen till Föreningsstämma för Ung Företagsamhet Göteborg. Stämman 2022 äger rum i våra nya lokaler på Platinan. 

Datum: 6 december 
Tid: 17:00 - 18:00 (Redan 15.30 ses vi för mingel, julshopping, fika och inspirerande gäster. Ange i anmälan om du vill också vill delta på minglet)
Plats: Platinan - Vikingsgatan 3

Som medlem i Ung Företagsamhet önskar vi dig varmt välkommen till vår föreningsstämma för Ung Företagsamhet Göteborg, på Platinan. Under föreningsstämman kommer vi lyfta vad som har hänt under året 2021-2022, välja nya styrelsemedlemmar och ta emot eventuella motioner som medlemmar skickat in.

Föreningens medlemmar är välkomna att delta och handlingar fås på mötet. Anmälan till stämman är ett krav för att få delta.

Anmäl ditt deltagande senast 29 november.


Anmälan för UF-lärare
Anmälan övriga medlemmar (Styrelse, UF alumni, medlemmar osv.)

 

 Dagordning för Föreningsstämman 2022

1. Årsmötet öppnas 

2. Prövning av om föreningsstämman har blivit behörigen sammankallad 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av ordförande för årsmötet 

5. Val av sekreterare för årsmöte 

6. Val av två justerare för årsmötets protokoll 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Framläggande av Ung Företagsamhet Göteborgsregionens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för föregående räkenskapsår 

9. Framläggande av revisorns granskningsberättelse  

10. Beslut om:   

a. fastställande av resultat- och balansräkning 

b. ansvarsfrihet för styrelsen  

11. Val av styrelseordförande 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa 

13. Val av revisor samt revisorssuppleant 

14. Val av valberedning samt fastställande av instruktion för valberedningen 

15. Val av ombud till Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma 

16. Motioner och propositioner 

17. Övriga ärenden som har anmälts till årsmötet 

18. Mötets avslutande 

Anmälan övriga medlemmar (Styrelse, UF alumni, medlemmar osv.)
Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.