Hem / Nyheter & Event / Halland / Skarpt uppdrag på grundskolan skapade engagemang, nyfikenhet och stort intresse hos både elever, lärare och näringsliv

Skarpt uppdrag på grundskolan skapade engagemang, nyfikenhet och stort intresse hos både elever, lärare och näringsliv

Under läsåret har Anna och Catrin som är lärare i åk 5 på Slöingeskolan varit med i vårt projekt It´s my future. De ser stora vinster med att jobba med ett skarpt uppdrag där eleverna får möta och lära känna personer utanför skolan som är intresserade av att lära känna och ta del av elevernas idéer och tankar!

Allt började med att de anmälde sig att vara med i projektet It´s my future som kördes för tredje året i rad i Falkenbergs kommun. Det är ett samverkansprojekt mellan oss, Falkenbergs kommun och Falkenbergs sparbank. Syftet med projektet är att få in entreprenörskap på ett naturligt sätt i undervisningen, att eleverna ska lära känna sitt närområde och börja fundera på sina egna tankar om framtiden men även att de ska få testa på att vara entreprenörer genom att lösa ett uppdrag åt ett företag på riktigt.

Anna och Catrin började sitt arbete med att jobba med vårt läromedel Vårt samhälle innan jul. Då fick eleverna lära sig grunderna i vad ett samhälle innehåller och hur det fungerar. Efter det bjöd de in oss och vi höll en inspiration om entreprenörskap. Efter jul var det dags att starta arbetet med nästa läromedel som heter Se möjligheterna och även att möta företaget som eleverna skulle samarbeta med. Se möjligheterna ger ett bra stöd för att jobba med vad en entreprenör är, träna på att se behov och hitta lösningar samt tänka nytt och kreativt. Företaget som Slöingeskolan skulle jobba med blev SIA glass. Vid första mötet berättade Stefan och Camilla från SIA glass om företaget för klassen och eleverna hade förberett frågor. Mötet avslutades med att eleverna fick sitt uppdrag att jobba vidare med. 

” Läromedlen från Ung Företagsamhet är lätta att använda och man kan koppla dem till så många ämnen. Det som också är bra är att det går att plocka övningar som man känner passar in och utifrån hur mycket tid man har att lägga på arbetet” – Anna och Catrin

Anna och Catrin lyfter återkommande att de är glada att de är två lärare som har jobbat tillsammans kring detta projekt. Det har gjort att de har kunnat nyttja det i flera ämnen. Utöver teknik som är given i och med att eleverna ska gå från idé till färdig produkt känner de att de fått med matte genom att de gjorde marknadsundersökning som presenterades genom att göra passande diagram. De har fått med svenska i stora doser då det handlar om att presentera sina idéer och då också till en riktig mottagare! De har haft flera presentationer både riktat till företaget men också till andra klasser när det var dags för avslutning. SO, NO och bild har också kommit med i arbetet. 

Presentation av idéer där feedback och vad som är möjligt att ta vidare mitt i processen återkopplades från SIA. Vi på Ung Företagsamhet fick också vara med och tycka till!
Presentation av idéer där feedback och vad som är möjligt att ta vidare mitt i processen återkopplades från SIA. Vi fick också vara med och tycka till!


” Bestäm gärna direkt hur mycket och vilken tid ni ska lägga på arbetet så att planeringen håller. Vi hade bokat in onsdag eftermiddag och då visste vi vad vi skulle förhålla oss till och vad vi skulle göra framöver” - Tips från Anna och Catrin

Utöver det viktigaste perspektivet att eleverna blir mer engagerade, visar större intresse för skolarbetet och tycker att det är roligt nämner Anna och Catrin också att det utifrån ett lärarperspektiv skapar glädje och engagemang. Vi blir mer kreativa, vi lär oss av eleverna och mötet med vårt företag. Vi har fått vara med om något nytt vilket ger nya perspektiv på lärande och gör att vi också utvecklas. 

”Det fanns stöd och hjälp att få av flera aktörer i projektet. Ung Företagsamhet fanns med och svarade på frågor och stöttade men även KomTek som kan bidra med råd och tips kring teknikämnet och hur man kan få in det på ett bra sätt” - Anna och Catrin

Slutligen nämner Anna och Catrin att de fick ett fantastiskt företag att samarbeta med. SIA glass har verkligen lagt ner sin själ i detta och visat stort engagemang i elevernas idéer och också gjort att de blir till verklighet! Håll utkik efter aktivitetsdagar framöver i butiken vid SIA glass så att du får vara med om alla roliga aktiviteter som eleverna i klass 5 på Slöingeskolan tagit fram!

SIA 1

SIA 2
Eleverna lämnar över sitt material till SIA glass. Nu kan aktivitetsdagarna genomföras!

Detta är ett gott exempel på hur det värdeskapande lärandet ökar motivation och drivkraft men också nyfikenhet och kunskap på ett fantastiskt sätt! Detta är något eleverna kommer minnas när de ser tillbaka på sin skolgång! Vi är glada att vi har fått följa hela processen under läsåret och se glädjen hos både elever, lärare och företaget som deltagit. Vi önskar att alla klasser i åk 5 i Falkenbergs kommun anmäler sig att delta i It´s my future nästa läsår!

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.