Jag tror på Ung Företagsamhet.

Jag är övertygad om att det är viktigt att lära sig entreprenörskap i skolan. Det säger Mia Brunell Livfors som är vd på Axel Johnson AB.
LÄS MER OM MIA

Det är väldigt spännande att arbeta på Axel Johnson för det är en grupp med bolag i ständig utveckling. Det är ett familjeföretag som har en långsiktig syn på sitt ägande och en entreprenöriell syn på företagande. Det gör att man vågar fatta viktiga och ibland svåra beslut när det krävs.

Entreprenörskap för mig är en vilja att bygga någonting, att lösa problem och göra saker bättre och smartare, annars står utvecklingen stilla i världen. Entreprenörer är modiga och vågar testa nya lösningar för att utveckla sin verksamhet.

Jag är övertygad om att det är viktigt att lära sig entreprenörskap i skolan. Det handlar både om kreativt tänkande och ansvarstagande, och att träna sig i att man kan och får påverka saker.

Därför tror jag på Ung Företagsamhet.

Fakta Mia

Namn: Mia Brunell Livfors     

Bor: Stockholm

Gör: VD Axel Johnson AB

Brinner för: Massor av saker

Ung Företagsamhet 
erbjuder utbildning i företagande på gymnasiet.

UF-företagare 
startar fler företag, får högre inkomst och blir oftare chefer. Dessutom visar forskning att de lättare får jobb senare i livet.