Regler kring affärsidéer

Ung Företagsamhet ser positivt på kreativa företagsidéer och spännande lösningar. Men affärsidéerna får inte strida mot Ung Företagsamhets eller skolans regler. Här förklarar vi vilka regler du bör känna till.

Sverige

 

När du startar ett UF-företag är ett gott råd att ta fram en affärsidé som känns lustfylld, intressant och viktig så att hela UF-företaget kan stå bakom den, från start till mål. Hämta gärna inspiration till din affärsidé på UF Showroom - marknadsplatsen för alla UF-företag. Du kan även läsa mer om affärsidéer i Ung Företagsamhets läromedel Mitt UF-företag - Entreprenörskap på riktigt  och i dokumentarkivet när du loggar in här på ungforetagsamhet.se. Kolla även vad våra myndigheter säger om affärsidéer.

Ej godkända affärsidéer
UF-företagets affärsidé, verksamhet och aktiviteter får inte vara skadliga eller negativa för Ung Företagsamhet eller strida mot svensk lagstiftning. Ansvaret för att detta följs ligger i första hand hos UF-företagets medlemmar.

Exempel på förbjuden försäljning och tillverkning är:
droger, alkohol, tobak, spel och dobbel, valuta eller aktiehandel, vapen och tillbehör till vapen eller virtuella utsmyckningar i dataspel (sk. Skins), redskap för kampsporter samt import av plagierade erkända märken och dylikt. Försäljning av produkter som uppmuntrar till eller på något sätt är knutna till något av ovanstående är inte heller tillåtet. Vid tveksamma fall beslutar regionchef, styrelse och/eller Ung Företagsamhet i Sverige om en affärsidé ska godkännas eller ej. 

Tillverkning av kosmetika och hygienartiklar inte tilllåtet
Att tillverka och sälja kosmetika eller hygienartiklar är inte tillåtet då kraven och kostnaderna är för stora. Däremot kan UF-företaget vara distributör av produkter från Sverige och EU/EES. Kontakta alltid Läkemedelsverket innan ni sätter igång. Läs om vilka regler som gäller för dig som distributör.

Om UF-företaget väljer att importera en produkt ansvarar UF-företaget för att se till att produkten inte är ett plagiat samt att produkten är godkänd för den svenska marknaden. 

Utöver ovanstående motsäger sig Ung Företagsamhet affärsidéer som strider mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Affärsverksamheten får inte sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp på grund av religion, etnisk tillhörighet, geografisk härkomst, kön eller sexuell läggning.

Försäljning av material som kan tolkas som pornografi får inte förekomma.

När ett UF-företag arrangerar evenemang krävs att brand- och säkerhetsföreskrifter följs.