UF-företagande

Här hittar du information för dig som vill driva UF-företag, för dig som är eller ska bli UF-lärare och för dig som är intresserad av att lära dig mer om vad UF-företagande innebär. 

Magiskt att lära sig entreprenörskap

Inget kommer vara sig likt efter UF-året

Forskning visar att UF-företagare startar fler företag, har färre arbetslöshetsdagar, får högre inkomster och oftare blir chefer. Utbildningen heter UF-företagande och innebär att gymnasieelever startar, driver och avvecklar ett UF-företag under ett läsår.

Ovan hittar du information för dig som vill driva UF-företag, för dig som är eller ska bli UF-lärare och för dig som är intresserad av att lära dig mer om vad UF-företagande innebär. 

Lars Hindrum
Projektledare, Östergötland
Kontakta mig om:
Du är lärare eller skolledare på gymnasiet och har frågor om UF-företagande.
Linnea Jägestedt
Projektledare, Östergötland
Kontakta mig om:
Du är lärare eller skolledare på gymnasiet och har frågor om UF-företagande.