Hem / Nyheter & Event / Östergötland / Katedralskolan i Linköping tilldelas utmärkelsen Årets UF-skola

Katedralskolan i Linköping tilldelas utmärkelsen Årets UF-skola

Ung Företagsamhet i Östergötland har utsett Årets UF skola. Utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma de östgötskaskolornas arbete med UF-företagande och har genom året kommit att bli ett trevligt inslag under våren.   

Katedralskolan bäst i länet. 

Katedral är en av de första etablerade UF-skolorna i Linköping. De har alltid haft en tydlig struktur för UF-företagande med ett bra samarbete och koppling mot näringslivet. Tillsammans med kommunen arbetar skolan långsiktigt och strategiskt, utifrån det gemensamma samverkansdokumentet "Linköping 3.0". Skolan arbetar aktivt tillsammans med Näringslivsavdelningen och Utbildningsförvaltning på kommunen för att driva utvecklingsarbetet. 

Något som kännetecknar skolans arbete med UF är att de har både bredd och spets inom UF-företagen. Skolan anordnar en egen skolmässa och ett eget pitchnäste, men ser dessutom till att alltid delta på andra lokala UF-mässor, den regionala mässan, tävlingar och deltar på inspirationsdagar och -föreläsningar med sina blivande UF-elever.

Det har länge funnits en tydlig stöttning från ledningen och ett bra samarbete mellan kollegorna för att skapa bra förutsättningar för UF-eleverna. Det finns en stabilitet i lärarlaget med erfarna lärare som ständigt utvecklar arbetet framåt. Tack vare den kompetens som finns levererar alltid skolan över förväntningar. Flera av lärarna har dessutom blivit årets UF-lärare och årets entreprenörskapsfrämjare i Linköpings kommun flera gånger, säger Hanna Edström, regionchef för Ung Företagsamhet i Östergötland. 

Ung Företagsamhet gör skillnad 

Rapporten Övning ger färdighet visar att utbildningen UF-företagande har betydande positiva effekter för samhällsutvecklingen. Den påvisar bland annat att det är betydligt fler personer med UF-bakgrund som startar företag i unga år jämfört med befolkningen i övrigt. Den före detta UF-eleven har även starkare etablering på arbetsmarknaden och färre antal arbetslöshetsdagar. Kommuner som har ett gott näringslivsklimat i kombination med UF-företagande på gymnasiet ökar tillväxten och jobbskapandet. Forskningsresultat visar med andra ord att entreprenörskapsträning på gymnasiet i form av utbildningen UF-företagande har långsiktiga, positiva effekter för elever i deras senare yrkesliv. 

KORT FAKTA OM UNG FÖRETAGSAMHET 

Ung Företagsamhet är en ideell organisation som jobbar för att främja entreprenörskap och företagsamhet i det svenska skolsystemet. Genom våra läromedel för grundskolan och processutbildning UF-företagande ges unga människor möjligheten att utveckla sin kreativitet, skaparglädje och tro på sig själv. Detta är egenskaper som vi vet är en förutsättning för att lyckas som framtida arbetstagare, arbetsgivare eller arbetsskapare. Ung Företagsamhet har idag tre läromedel för grundskolan, Vårt Samhälle, Se Möjligheterna, Min Framtid och ekonomi samt processutbildningen UF-företagande för gymnasieungdomar som alla främjar entreprenörskap i skolan. Utbildningen UF-företagande har funnits i Sverige i över 40 år och vänder sig till gymnasieungdomar som får möjligheten att driva ett UF-företag under ett läsår på gymnasiet som är kopplat till en kurs på skolan. www.ungforetagsamhet.se 

 

Eventuella frågor besvaras av: 

Hanna Edström, Regionchef Ung företagsamhet i Östergötland 

Tfn: 0705 87 30 10

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.