Hem / Nyheter & Event / Stockholm / Entreprenörskapsvecka på Skärgårdsstadsskolan i Österåker

Entreprenörskapsvecka på Skärgårdsstadsskolan i Österåker

Skärgårsstadsskolan i Österåker har under en vecka haft en schemabrytande entreprenörsskapsvecka där alla elever på skolan deltog i ett ämnesövergripande arbete. Arbetet förankrades i läroplanens kursplaner för de akademiska ämnena. Både skolverksamheten och fritidshemmet deltog i arbetet och kollegiet blandades och fördelades i fyra olika grupper med en ansvarig projektledare.

Ung Företagsamhets läromedel låg som grund för entreprenörskapsveckan och fungerade som vägvisning i undervisningen. Eftersom hela skolan deltog under veckan såg undervisningen olika ut beroende på årskurs.
Årskurs 3-5 arbetade med läromedlet Vårt samhälle och fokuserade mycket på yrken där eleverna bland annat fick intervjua en förälder, klä ut sig till sitt drömyrke och samtala om yrkesgrupper. Årskurs 6-7 arbetare med Se möjligheterna där tanken var att lära eleverna om idéprocesser, marknadsundersökningar, informationsanalys och klassificering av data. Eleverna fick sedan använda informationen och skapa ett ‘prova på event’ där de fick leda aktiviteter i samarbete med näringslivet och föreningar.
Årskurs 8-9 arbetade med Min framtid och ekonomi där eleverna lärde sig om det ekonomiska kretsloppet samt offentlig- och privatekonomi. Under veckan fick eleverna besöka tekniska muséet och nobelmuséet, något som integrerades med SO-undervisningen. 

Majoriteten av eleverna arbetade i grupp och de som inte kunde delta fick uppgifter att jobba enskilt med. Att arbeta i grupp under en hel vecka utmanade eleverna och de fick lära sig att samarbeta och att respektera olika åsikter men också varandra. Grupparbetet skapade nya förutsättningar för problemlösning och eleverna hittade snabbt nya och innovativa lösningar tillsammans. 

Att anordna en schemabrytande entreprenörskapsvecka skapade engagemang hos eleverna. Många var nyfikna och såg fram emot att veckan skulle starta. Eleverna såg hur tidigare kunskaper inom exempelvis skrivande och läsande kom till uttryck i projektet och lärandet fick användas i praktiken. Med tydliga ramar och mål skapade lärarna ett levande schema som uppskattades av alla. Samarbetet mellan elever och lärare fungerade bra och många upplevde att alla kom varandra närmare under veckan med mycket skratt och en känsla av likvärdighet. 

Lärarna på skolan upplevde veckan som rolig och något som gagnade elevernas entreprenöriella förmåga. Ung Företagsamhets läromedel fungerade som en grund att stå på och det upplevdes viktigt att planera veckan, men inte låta den bli för detaljstyrd. Inför nästa år har skolan rätt förutsättningar för att utveckla entreprenörskapsveckan och låta eleverna utveckla sina entreprenöriella förmågor ytterligare. 

 

Har du frågor? Kontakta oss

christoffer.orsander@ungforetagsamhet.se Projektledare grundskolan

elin.henningsson@ungforetagsamhet.se Projektledare grundskolan

 

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.