Hem / Nyheter & Event / Stockholm / Fler ungdomar ges möjlighet att driva UF-företag i Stockholmsregionen

Fler ungdomar ges möjlighet att driva UF-företag i Stockholmsregionen

Senaste statistiken från Ung Företagsamhet visar att fler elever än någonsin driver UF-företag men fortfarande är det tusentals elever som inte får möjligheten. Att ta sin idé till verklighet under ett år under sin gymnasietid borde vara något för alla, oavsett vilket program eleven går. UF-företagande som metod skulle kunna bidra till att skapa en mer likvärdig gymnasieutbildning.

Under innevarande läsår 2021/22 driver 6 926 gymnasieelever UF-företag i Stockholmsregionen, dvs ca 25 % av Stockholms alla gymnasieelever.

I likhet med tidigare år går majoriteten av de som driver UF-företag på ekonomiprogrammet. I år ser vi glädjande nog att allt fler elever från samhällsvetenskapsprogrammet driver UF-företag, ofta med affärsidéer kopplade till FN:s globala mål med ett större hållbarhetsperspektiv. Det är både viktigt och hoppfullt.

- Vi är såklart stolta över att bidra till företagsamma individer som står redo för framtiden. Förhoppningsvis är denna positiva utveckling bara en början, säger Johannes Crona, Regionchef Ung Företagsamhet Stockholmsregionen.

Forskning visar att de elever som får chansen att driva ett UF-företag ger positiva effekter både för individen och samhället. Bland annat har de färre arbetslöshetsdagar, dvs starkare etablering på arbetsmarknaden, får högre lön och blir i högre grad chefer. UF-företagande främjar dessutom kvinnligt företagande då sannolikheten är hela 80 % större att kvinnor med UF-bakgrund startar aktiebolag än för de som saknar UF-bakgrund.*

- Vi hoppas att beslutsfattare i Stockholm prioriterar de här frågorna, särskilt då forskning visar att UF-företag är ett viktigt verktyg för att till exempel minska arbetslöshet säger Johannes Crona, Regionchef Ung Företagsamhet Stockholmsregionen.

UF-företagande är en beprövad metod som används för att bland annat utveckla samarbetsförmåga, kreativitet och självständighet, vilket går i linje med Skolverkets examensmål. Ung Företagsamhet stöttar skolor med implementering av UF-företagande.

*Wennberg, K. & Elert, N. (2013). Effekter av utbildning i entreprenörskap – en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande.

 

UF-företagande läsåret 2021/2022 i siffror:
• 36 273 gymnasieelever driver i år UF-företag i Sverige. Av dessa är 6 926 i Stockholm.
• Stockholm har i år 272 UF-lärare som handleder i UF-företagande.
• Programmen i Stockholm där UF-företagande ökar mest är: samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Men vi ser även en blygsam ökning på yrkesprogrammen.

Om Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat över en halv miljon gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi driver även nätverket UF alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och över 120 anställda i hela landet och stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.

Om UF-företag
Elever på gymnasiet får möjligheten att starta och driva ett företag, från affärsidé och marknadsanalys till finansiering, marknadsföring, försäljning och hållbar ekonomi. Detta kallas för ett UF-företag och arbetet delas in i fyra faser; inför, starta, driva och avveckla. Eleverna väljer sedan själva om de vill driva vidare företaget i en annan form, till exempel ett aktiebolag.

 

För mer information, kontakta:
Johannes Crona, Regionchef Ung Företagsamhet Stockholmsregionen
Tel: 070 968 66 3 E-post: johannes.crona@ungforetagsamhet.se

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.