UF-försäkringen 

Företagsförsäkringen innehåller i korthet:

  • Ansvarsförsäkring 

  • Entreprenadförsäkring 

  • Rättsskyddsförsäkring 

  • Olycksfallsförsäkring 

  • Transportförsäkring 

Försäkringen täcker inte otillåtna affärsidéer. Läs mer om otillåtna affärsidéer på vår sida om regler och myndigheter. Kontakta försäkringsbolaget och ert regionkontor om ni har frågor kring er affärsidé. 

Vid frågor, kontakta Se.gbg.uf@ajg.com, telefon 0470-75 12 00.