Hem / Nyheter & Event / Ung Företagsamhet Sverige / Lågstadieelever bygger Alby centrum på fritids - genom Ung Företagsamhet

Lågstadieelever bygger Alby centrum på fritids - genom Ung Företagsamhet

För att stärka samarbetet mellan lågstadiet och fritidsverksamheten i Botkyrka kommun har flera skolor i kommun börjat arbeta med Ung Företagsamhets läromedel Vårt samhälle. Vi besökte Grindtopsskolan för att se elevernas arbete med att bygga upp Alby centrum.

En tydlig röd tråd
Läromedlet Vårt samhälle har bidragit till en tydligare röd tråd i arbetet när lärare och fritidspedagoger tillsammans kan arbeta med material, där elevhäftena används under lektionstid och sen få eleverna möjlighet att utforska yrken och bygga upp samhället på fritids. "En tydlig koppling är likheterna mellan lågstadiets centrala innehåll i SO och fritidshemmets texter", säger Henning Westius, fritidssamordnare Botkyrka kommun.

Eleverna har byggt Alby centrum på fritids
Vi möts upp av fritidspedagogen Sara Alrubayi och tre lågstadieelever som direkt vill berätta om projektet, vad de fått göra och vad de valt att bygga upp i samhället. På fritids har eleverna fått påbörja att bygga upp Alby centrum och andra platser som finns runt om i deras närområde, det har byggts upp i papper, kartong och lego. Vi blir visade till ett stort glasrum mitt i lokalen där de samlat alla elevers arbete från årskurs F-3, vilket gör att hela skolan kan följa bygget av Alby centrum. Det finns en mataffär, ett apotek och tandläkare, några elever har byggt upp skolan, ett utegymmet och fotbollsplanen. Självklart finns också fågelparken uppbyggd i Lego. 

- Under den första modulen i läromedlet har eleverna fått lära sig mer om vad som finns i deras närsamhälle, de har börjat lägga märke till affärer i centrum som de tidigare inte kände till. De har även lära sig nya yrken genom att vi skapade en leklåda med utklädningskläder, eleverna fick med hjälp av det klä ut sig till olika yrken och visa upp för varandra, som de andra sedan fick gissa på, säger Sara Alrubayi.

Det blev ett lekfullt och kreativt sätt för eleverna att upptäcka nya yrken

Anpassat materialet efter årskursen
Materialet har anpassats utifrån de olika årskurserna. På fritids har arbetet fungerat väldigt bra där de tillsammans lärare och fritidspedagog har kunnat arbeta med materialet. I årskurs 1-3 har läraren jobbat med materialet och elevhäftet steg för steg i klassrummet. Sen har eleverna fått bygga sitt närsamhälle och Alby centrum på fritids. Det har varit roligt att se hur vissa elev tagit mer plats och varit väldigt engagerade i byggandet, det har också bidragit till att de fått med sig sina klasskompisar i arbetet på ett bra sätt. Eleverna har frågat varje dag om de ska få jobba med samhället. Med hjälp av läromedlet har lärandet känts mycket mer genomarbetat och ordentligt. Allt material som finns i boxen som tex affischen på samhället har vi använt och kopplat tillbaka till vid varje uppstart, säger Sara Alrubayi.

Fantasin har inga gränser
Arbetet med läromedlet kommer fortsätta i respektive årskurs under terminen. Nästa steg på fritids blir att låta eleverna drömma fritt om vad de skulle vilja ha i Alby och så ska eleverna få bygga upp det i sitt samhället. När vi frågar en av eleverna om hon fick drömma helt fritt, vad hon i så fall önskar fanns i Alby centrum, säger hon: I så fall önskar jag en sån där affär med massa juicer och dricka dit jag kan gå. Vem vet kanske blir det verklighet en dag...
   

Läs mer om våra läromedel för grundskolan här
Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.