Hem / Nyheter & Event / Ung Företagsamhet Sverige / Ny forskning på Ung Företagsamhets effekter på samhället
ung företagsamhet forskning

Ny forskning på Ung Företagsamhets effekter på samhället

Unga blir mer självsäkra, kreativa och bättre på att samarbeta och lösa problem. Träning i entreprenörskap ger mer än bara kunskap kring företagande, enligt Kåre Moberg som just nu forskar på UF-företagandets effekter.

Att lära sig entreprenörskap är inget för enkom äldre elever. Ju tidigare desto bättre, gärna redan i grundskolan, menar Kåre Moberg, forskningsledare på Fonden for Entreprenørskap i Danmark. Genom ett så kallat entreprenöriellt lärande får eleverna öva på mer praktiska och autentiska inslag och det ger flera positiva effekter såsom mer motiverade och engagerade elever. Forskning visar även att elever får med sig andra viktiga egenskaper, som inte bara har med företagandet att göra. Egenskaper som problemlösning, samarbetsförmåga och bättre självförtroende är något dessa elever bär med sig för hela livet.

Kåre Moberg drar en liknelse med att lära sig cykla med balanscykel kontra med stödhjul.
- Att lära sig cykla med stödhjul är korkat. Balanscykeln har gjort att barn, förutom just balans, även har tränat andra kompetenser och blivit mer självständiga samtidigt som de lärt sig cykla. Det är precis likadant med entreprenörsutbildning. Då får man  även andra kompetenser för att bli en självständig och självsäker medborgare.

Ny treårig forskningsstudie
Just nu driver han ett treårigt forskningsprojekt om kort- och långsiktiga effekter av Ung Företagsamhets verksamhet på gymnasiet, där elever genom UF-företag får driva och avveckla riktiga företag under ett läsår. Under forskningen jämförs UF-företagarna med en kontrollgrupp som inte driver UF-företag. Snart ska det första året summeras och även om det är tidigt i forskningen syns redan nu tydliga tendenser.
- Vi ser att UF-eleverna utvecklar  färdigheter som uthållighet, tålamod och de blir mer självsäkra. Speciellt tydligt ser vi en effekt hos kvinnor som får ut mer av utbildningen. UF-eleverna verkar också ha upplevt pandemin med distansutbildning mindre negativt jämfört med kontrollgruppen.
Han tycker sig också se ett ökat intresse för entreprenörskapet och dess effekter.
- Hela hållbarhetsdebatten har medfört att vi behöver många som tänker annorlunda, kreativa personer som har handlingskraft. 
 

Läs mer om tidigare forskning här
Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.