Vad gör UF Gotland på grundskolan?

Här kan du läsa mer om vad vi pysslar med på grundskolan. För att få ännu mer information ber vi dig att registrera dig, helt kostnadsfritt såklart.
Besöksadress: Hästgatan 24

Välkommen!

Entreprenörskap i skolan främjar både elevernas entreprenöriella lärande och elevernas entreprenöriella förmågor, vilket i sin tur rustar dem för framtiden. Därför arbetar vi på UF Gotland för att involvera entreprenörskap så tidigt som möjligt under skolgången.

Nedan kan du läsa om några av de projekt vi driver för grundskolan och vad vi erbjuder grundskolan på Gotland.

Digital prao
 

Digital Prao är ett material bestående av en lärarhandledning fylld med inspiration med färdiga lektionsupplägg, elevhäfte och film. Eleverna får diskutera, reflektera, samarbeta, vara kreativa, samverka med arbetslivet, intervjua, göra presentationer och mycket mer. 

Du får tips på lektionsupplägg under en veckas Digital Prao innehållande 13 lektioner, plus förslag på extralektioner. Materialet är färdigplanerat för er att enkelt ladda ner och använda precis som det är! Det går också utmärkt att anpassa till er skolas behov av praoupplägg genom att välja ut vilka delar ni vill använda

Digital prao:

  • Tar sitt avstamp i Skolverkets fem kriterier kring vad arbetslivsorienteringen ska innehålla  
  • Ger tips på lektionsupplägg under en vecka innehållande 13 lektioner, plus förslag på extralektioner  
  • Har tydligt innehåll kring fokusområde, material, tidsåtgång, syfte och genomförande  
  • Är tänkt som en plattform att utgå från i skolans planering. Ni anpassar den sedan till att passa era egna specifika behov kring prao
  • Innehåller länkar och hänvisningar till filmer, fler lärarhandledningar och digitala utbildningar  
  • Sparar tid för er i er planering kring prao

Idéer som gör det möjligt

Idéer som gör det möjligt är en övning från UF där eleverna får träna sina entreprenöriella förmågor som innovatörer. VT 2022 erbjuder UF Gotland ett komprimerat upplägg där ni arbetar med övningen i klassrummet och får möjlighet att medverka under en gemensam utställningsdag i maj. Det är även möjligt för eleverna att tävla med sina idéer.

Här får eleverna hitta ett problem som de vill lösa. Du som lärare bestämmer om ni ska arbeta utifrån samhället eller de globala målen till exempel. Efter att i grupper om 3-5 elever, ha spånat fram en möjlig lösning ska denna idé bli verkligenhet genom en fysisk prototyp eller målad teckning.

Projektet riktar sig till årskurs femmor, men önskar du genomföra projektet med en annan årskurs är det såklart helt okej. Även här erhåller du ett gratis läromedel per deltagande klass och detta läromedel stämmer överens med och kopplas till Idéer som gör det möjligt.

Idéer som gör det möjligt stämmer överens med flera delar i centralt innehåll i t ex svenska, NO och SO. Det passar också väl in i skolans övergripande mål och uppdrag så eleverna utvecklar sina entreprenöriella förmågor och arbetar ämnesövergripande. Du hittar både elevhäfte, lärarhandledning och ett planeringsverktyg för läroplanskopplingar i inloggat läge.

Kontakta Fia på UF-kontoret för att få veta mer.

Framtidskoll
 

Varje höst arrangerar UF Gotland eventet Framtidskoll. Det är ett halvdagsevent där vi pratar om framtid, yrken, entreprenörskap och privatekonomi. Framtidskoll är ett samarbete mellan Ung Företagsamhet och Sparbanksstiftelsen Alfa genom Swedbank. Varje klass som deltar erhåller ett gratis läromedel för vidare arbete med entreprenörskap i skolan. 

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen. Tillfället ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Klassbesök

På UF Gotland är vi två stycken som arbetar. Det är Nicoline Roswall och Fia Sjö Svensson. Tillsammans med er i grundskolan vill vi sprida entreprenörskap ännu mer och ner till tidigare åldrar. Därför kommer vi mer än gärna och besöker din klass.

Vi jobbar mycket efter förslag och önskemål från er i skolan. Vi medverkar ofta under temadagar, vi håller föreläsningar om och kring entreprenörskap. Vi träffar klasser där läraren önskar att vi pratar om speciella ämnen som rör entreprenörskap och vi genomför kreativitetsövningar med klassen. Om din skola vill veta mer om våra olika läromedel kommer vi gärna och berättar om dem. Såklart är allt kostnadsfritt.

Läromedel - för alla årskurser

Att arbeta med entreprenörskap i grundskolan innebär att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Ung Företagsamhets grundskoleläromedel är framtagna som konkreta verktyg för hur man kan arbeta med entreprenörskap i klassrummet där eleverna får träna på att omsätta idéer i handling och att lösa problem. 

Ung Företagsamhets läromedel har kopplingar till centralt innehåll i flera olika ämnen och kan med fördel användas ämnesövergripande.

Våra tre läromedel är Vårt Samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi.

Förutom våra tre läromedel erbjuder vi även en mängd material som är gratis för dig som pedagog att ladda ner. Här finns material för alla grundskolans årskurser och det är fritt fram för dig att använda som du vill. 

Du finner allt via hemsidan i inloggat läge. Kontakta UF-kontoret för frågor och funderingar.