Våga vara företagsam

- genom Ung Företagsamhet

Om initiativet

För få kvinnor startar, äger och driver företag i Sverige. Genom att synliggöra en bredd av förebilder, hjälpa unga kvinnor att hitta sina individuella drivkrafter och att avdramatisera misslyckanden hoppas Ung Företagsamhet bidra till att kvinnor ska bli lika självklara som män i rollen som företagare. Initiativet ”Våga vara företagsam” bygger på just detta och finansieras av Tillväxtverket. 

Välkommen att ta del av ett inspirerande webbinarium

Ung Företagsamhet erbjuder ett webbinarium för hela klassen med ambitionen att höja intresset för företagande och ägande. Kvinnor som väljer bort företagande och entreprenörskap är en outnyttjad potential som både individ och samhälle förlorar på. Webbinariet ses här ovan och finns tillgängligt från den 23 februari och finansieras av Tillväxtverket. Deltagarna är förebilder som representerar en bredd av gymnasieprogram och drivkrafter. 

Initiativet innehåller även fler delar som:

  • Är det lika självklart att starta eget företag som att bli anställd? Så kan vårdnadshavare bidra genom samtal där hemma! Klicka på knappen ovan för att ta del av tips och filmer från barn- och ungdomspsykologen Jenny Klefbom om hur vårdnadshavare kan stärka sina barn att våga vara företagsamma.
  • Förebilder! Unga entreprenörerna Wilma och Emil Holmqvist inspirerar. Ta del av deras tips på deras TikTok-kanaler.

I över 40 år har vi på Ung Företagsamhet sett till alla ungas unika potential och varit föregångare för det entreprenöriella lärandet i Sverige. Detta utifrån en evidensbaserad och beprövad metod som har stort genomslag och dokumenterad effekt på kvinnors företagande. 
 

tillväxtverket

Högre andel kvinnor

Av de 38 824 gymnasieelever som startar UF-företag i Sverige läsåret 2023/2024 är andelen kvinnor/män nästan jämnt fördelat (45/55 %). Enligt Ekonomifakta är omkring var fjärde av Sveriges cirka 500 000 företagare kvinna.

Fler kvinnor på chefsposition

Nästan 5 av 10 chefer i UF-företagen (med titel vd eller företagsledare) är kvinnor (45 %) medan motsvarande siffra för det privata näringslivet enligt SCB, (Statistiska centralbyrån) är drygt 3 av 10 (32 %).

Dominerar i delade företag

Av UF-företag som drivs av både män och kvinnor (2 186 UF-företag) har 55 % en kvinna som vd/företagsledare, jämfört med 45 % manliga ledare läsåret 2023/2024.

Startar oftare eget företag

Forskning visar att kvinnor med UF-bakgrund är hela 80 procent mer sannolika att starta aktiebolag än de som inte fått samma möjlighet och att tidigare UF-företagare har 44 procent högre sannolikhet att bli chefer.

Utvecklas mer än män

Forskning visar också att tjejer och kvinnor utvecklas mer än pojkar och män när de får utbildning i entreprenörskap, exempelvis kring egenskaper som att nätverka och finansiell kunskap, vilket tidigare setts som hinder för kvinnors entreprenörskap.