Hem / Nyheter & Event / Värmland / Kallelse årsstämma Ung Företagsamhet Värmland 2022

Kallelse årsstämma Ung Företagsamhet Värmland 2022

Kallelse till årsstämman för Ung Företagsamhet Värmland 2022. Den 5 december hålls årsstämman på Tullhusgatan 1A kl. 14.00-16.00. Medlemmar (lärare, elever, alumner och registrerade partners) är välkomna att anmäla sitt deltagande genom att maila sofia.beckman@ungforetagsamhet.se.


Dagordning för mötet

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande för årsstämman
3 Val av protokollförare
4 Fråga om föreningsstämman blivit behörigen kallad
5 Val av två justeringspersoner
6 Föreningens årsredovisning
7 Revisorns berättelse
8a Fastställande av resultat- och balansräkning
8b Ansvarsfrihet för styrelsen
9 Val av styrelseordförande
10 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa
11 Val av revisor och suppleant till denne
12 Val av valberedning
13 Val av ombud till Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma
14 Övriga frågor
15 Stämman avslutas

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.