Välkommen till Ung Företagsamhet i Västernorrland!

Sedan 2010 har Ung Företagsamhet arbetar på grundskolan och erbjuder läromedel och aktiviteter till hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9.

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. För att hjälpa och stötta skolorna med detta anordnar vi aktiviteter, oftast i samverkan med samhället och arbetslivet.

Vi erbjuder även utbildning för skolpersonal, både fysiskt och digitalt. Från vår webbshop går det att beställa kostnadsfritt läromedel och via vår hemsida erbjuder vi kostnadsfritt material för alla årskurser i form av övningar, filmer, digitala utbildningar och annat nedladdningsbart material.

Du kommer åt allt material genom att enkelt registrera dig nedan.

Kontakt

Jennie Wiklander
Grundskoleansvarig, Västernorrland
Kontakta mig om:
Du har frågor om Ung Företagsamhet på grundskolan.
Wilma Grönblad
Projektledare, Västernorrland
Kontakta mig om:
Du har frågor gällande event och projekt i Västernorrland eller har frågor om våra partnerskap.