Hem / Nyheter & Event / Västernorrland / Unik möjlighet för dig som drivit UF-företag!

Unik möjlighet för dig som drivit UF-företag!

Är du UF-alumn och sugen på att utveckla dina kunskaper kring självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer? I samarbete med Masarin Consulting Group får nu två UF-alumner chansen att delta på utvecklingsprogrammet The Human Element helt kostnadsfritt (värde ca. 26 000 kr) i oktober.

Utvecklingsprogrammet The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa effektiva organisationer. Programmet utvecklar självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer. Detta möjliggör öppenhet och eget ansvarstagande.

Utvecklingskraften finns i människorna – hos cheferna och hos medarbetarna. Både ledarskap och medarbetarskap bygger på förmågan att använda sig själv i samspelet med andra. Självkännedom, förmåga att lyssna, integritet och mod är nyckelord både för goda ledare och medarbetare.

Chefer och medarbetare som tillämpar det förhållningssätt som utmärker THE bidrar till ökad produktivitet, bättre kommunikation internt och externt samt ökad kreativitet. Detta utifrån att THE är ett utpräglat ”mjukt” koncept med fokus på självkännedom, öppenhet inför sig själv och andra, egna val, eget ansvar och effektivt samspel. Individer med god självaktning vågar mer, använder mer av sig själva och gör medvetna egna val, fattar medvetna beslut. Grupper som består av dessa individer når snabbare goda resultat.

THE genomförs utifrån upplevelsebaserad inlärning och inom ramen för THE finns en rad verktyg; självskattnings- och feedback-instrument, övningar och olika specialiserade seminarieutformningar. Allt är pedagogiskt genomarbetat, väl beprövat och strukturerat.

Utvecklingsprogrammet är en 5 dagars intensivutbildning i internatform i Lotsstugan utanför Härnösand. Utbildningen kommer att genomföras under v. 41 (2021-10-11 - 2021-10-15). Anmäl ditt intresse här senast den 15 september!

Du kan läsa mer om The Human Element här!

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Anmäl ditt intresse här!
Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.