SM i Ung Företagsamhet 2024 är avgjort

Den 28-29 maj arrangerades SM i Ung Företagsamhet, en nationell arena med fokus på att utveckla alla ungas företagsamhet – för en positiv samhällsutveckling. Här hittar du mer information om SM och alla vinnare.

Samhället vinner på Ung Företagsamhet.

Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat unga i entreprenörskap. Vi är en ideell och politiskt obunden organisation, som finns över hela landet. Vi inspirerar och tränar unga att i skolan utveckla sitt entreprenörskap och sina företagsamma förmågor – för en positiv samhällsutveckling. Vi jobbar för ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet.

Ung Företagsamhet är till för alla unga, oavsett bakgrund. Var tredje elev som idag går ut gymnasiet har drivit ett UF-företag och totalt har över 560 000 gymnasieelever drivit UF-företag sedan vi grundades.

Vi arbetar för ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet

Vi finns också på hälften av Sveriges grundskolor där vi erbjuder elever och lärare våra läromedel, utbildningar och inspirerande möten. Vi driver även vårt nätverk UF alumni som ger unga entreprenörer, tidigare UF-företagare, personlig utveckling, drivkraft att växa och ett unikt kontaktnät. 

Genom oss ökar unga sitt självförtroende, sin förståelse för hur samhället fungerar och utvecklar  entreprenöriella förmågor som att samarbeta, ta ansvar och lösa problem. Forskning visar att elever som drivit UF-företag har bättre möjligheter efter skoltiden; de får oftare jobb, har färre arbetslöshetsdagar och startar oftare eget företag. 

Det vinner både de unga och samhället på.

Initiativ för att främja kvinnors företagande

Ung Företagsamhet vill bidra till att kvinnor ska bli lika självklara som män i rollen som företagare. Initiativet ”Våga vara företagsam” bygger på just detta och finansieras av Tillväxtverket.

Ung Företagsamhet är

Årets samhällsaktör

Vi har utsetts till Årets samhällsaktör 2023 , kategori ledarskap, för vårt arbete med att ge unga möjlighet att pröva sina idéer, förmågor att leda sig själva och andra och för sin dokumenterade samhällspåverkande effekt.

JA Worldwide nominerade till Nobels fredspris

Ung Företagsamhet

Ökar jämställdheten i näringslivet

Nästan 5 av 10 chefer i UF-företagen med titeln företagsledare/vd är kvinnor, jämfört med drygt 3 av 10 i det privata näringslivet. Men det är inte bara på chefspositioner som UF-företagande har en positiv påverkan för jämställdheten.

Ung Företagsamhet

Ökar elevers studiemotivation

Elever som får ta del av entreprenörskap tidigt i skolan får ett ökat skolengagemang och utvecklar förmågor som kreativitet, förmåga att lösa problem och samarbeta.

Ung Företagsamhet

Underlättar företags kompetensförsörjning

Entreprenörskap i skolan bidrar till att underlätta företagens kompetensförsörjning. Vår metod är beprövad och ger tydliga effekter visar forskning.

Ung Företagsamhet

Stöttar elever och lärare

Vi finns över hela landet, från norr till söder, och där vi utbildar, stöttar och inspirerar både elever och lärare, på grundskolan och gymnasiet, i entreprenöriellt lärande.

Bli partner till Ung Företagsamhet

Investera i Sveriges framtid du också

Dagens unga är morgondagens entreprenörer och medarbetare. Genom att investera Ung Företagsamhet hjälper du unga att utvecklas och inspireras - och det är ett varumärkesstärkande ställningstagande. Hur stor skillnad vill du göra?

Tro inte bara på vårt ord

Lyssna på deras

Ta del av UF-alumner, elever, UF-lärare och entreprenörers berättelser om vikten av vår verksamhet.

NATIONELLA GULDPARTNERS

100+
länder som ingår i JA Worldwide
38 824
startade UF-företag läsåret 24/25
24
regionala föreningar i Sverige

MED STÖD FRÅN