Framtidskoll 2022

Väck förmågor som kreativitet, nyfikenhet och stärka tilltron till den egna förmågan.

Framtidskoll stärker elevernas valkompetens och entreprenöriella mindset!

Höstterminen 2022 genomförs Framtidskoll för sjunde året i rad, där niondeklassare genom en uppskattad digital sändning inspireras till att våga tro på sig själva och sin framtid. Vi tar upp aktuella ämnen som gymnasieval, entreprenörskap, sommarjobb, framtidens arbetsmarknad och privatekonomi. Framtidskoll har koppling till läroplanen kapitel 2 och är väl anpassat till studie- och yrkesvägledningsuppdraget som ska genomsyra alla skolämnen.

Vad är Framtidskoll?

För att varje elev ska tränas i att göra aktiva och medvetna val för sin framtid vill vi genom Framtidskoll väcka förmågor som kreativitet, nyfikenhet och stärka tilltron till den egna förmågan. Framtidskoll är en digital sändning på 45 minuter som ska främja elevernas entreprenöriella mindset och stärka deras valkompetens. Fokus ligger på gymnasievalet, självkännedom, sommarjobb och privatekonomi, utöver det tar vi upp UF-företagande, entreprenörskap och framtidens arbetsmarknad på ett kul och inspirerande sätt. Den digitala sändningen ses i helklass och kompletteras med läromedlet Min framtid och ekonomi. Läromedlet innehåller konkreta övningar och frågeställningar om självkännedom, karriärvägar, olika yrken och privatekonomi. Det finns också möjlighet att arbeta med tilläggsaktiviteter kopplat till Framtidskoll.

Hållpunkter för 2022

2 maj - Informationsträff för intresserade lärare och syv. Bokningen till Framtidskoll öppnar

V33 - Läromedlet Min framtid och ekonomi skickas ut till din skola, anmäler du dig senare skickar vi ut läromedlet i samband med din bokning.

29 september - Kickoff för dig som lärare och syv som har bokat in elever

V39-51 - För- och efterarbete kring Framtidskoll med läromedlet och tilläggsaktiviteter

 

Välj ett av datumen när ni tittar på Framtidskoll. 
(avsätt 45 minuter mellan kl. 8:00-17:00 när sändningen finns tillgänglig)

25 oktober - Tillfälle 1 

16 november - Tillfälle 2 

15 december - Tillfälle 3 

Framtidskoll och läromedlet Min framtid och ekonomi är kostnadsfritt.

Samarbetspartner till Framtidskoll

Frågor? Hör av dig!

Elin Henningsson
Projektledare, Stockholm
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller SYV och vill veta mer om Ung Företagsamhet på grundskolan.