Framtidskoll

Gymnasieval, självkännedom, arbetsmarknad och privatekonomi för årskurs 9

Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!


Framtidskoll är en uppskattad elevaktivitet för niondeklassare, som syftar till att inspirera dem till att våga tro på sig själva och sin framtid. Fokus ligger på gymnasieval, självkännedom och privatekonomi. Utöver det tar vi upp UF-företagande, entreprenörskap och framtidens arbetsmarknad på ett kul och inspirerande sätt.

Innehållet har koppling till läroplanen kapitel 2 och är väl anpassat till studie- och yrkesvägledningsuppdraget som ska genomsyra alla skolämnen.

Vi rekommenderar att ni arbetar med läromedlet Min framtid och ekonomi innan och efter att ni tagit del av Framtidskoll. Läromedlet utvecklar elevernas livs- och karriärskunskaper genom att göra de medvetna om sina förmågor och låta dem reflektera över framtida karriärvägar och yrkesval. Eleverna ges också praktisk träning i hur de sköter sin privatekonomi.

Under vårterminen 2024 erbjuds Framtidskoll som:

  • Digital Framtidskoll - Ett digitalt material med en digital sändning. Ta del av innehållet i det digitala materialet när det passar er, kanske som en del av en framtidsvecka eller på mentorstimmen. Den digitala sändningen är totalt 45 minuter och uppdelat i tre avsnitt - Gymnasiekoll, Jobbkoll och Ung ekonomi.

Framtidskoll och läromedlet är kostnadsfritt tack vare samarbetsavtal med kommunerna.

 

Framtidskoll Digital

Ta del av innehållet i det digitala materialet när det passar er, kanske som en del av en framtidsvecka eller på mentorstimmen. Den digitala sändningen är totalt 45 minuter och uppdelat i tre avsnitt - Gymnasiekoll, Jobbkoll och Ung ekonomi.

Samarbetspartner

Frågor? Hör av dig!

Elin Henningsson
Projektledare, Stockholm
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller SYV och vill veta mer om Ung Företagsamhet på grundskolan.