Hem / Nyheter & Event / Fyrbodal / Unga Möjligheter

Unga Möjligheter

Ung Företagsamhet Fyrbodal driver Interreg projektet "Unga Möjligheter" tillsammans med systerorganisationen Ungt Entreprenörskap Östfold, Norge. Projektet drivs under 2,5 år i samverkan med Interreg Sverige-Norge, Fyrbodals Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

UNGA MÖJLIGHETER Vi vill visa unga, möjligheterna i sitt lokalsamhälle och tvärs över gränsen.

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för ett ökat, långsiktigt och hållbart samarbete mellan skola och näringsliv.

För att uppnå det samarbete mellan skola och näringsliv vi eftersträvar i projektet är närvaro en viktig del av vårt arbete. Corona har satt några käppar i hjulen, men samarbeten är på gång och några har full fart. Genom de redan väl beprövade metoderna UF/UB-företag skapar vi tillsammans med lärare och elever en naturlig koppling mellan skola och näringsliv samt involverar nätverksföretagen i elevernas utbildning som mentorer och rådgivare.

Detta sker genom besök hos företagen själva, på våra events och givetvis i skolorna.

Genom dessa forum vill vi attrahera unga att söka arbete över gränsen, i det lokala näringslivet och även våga satsa på hållbara nyetableringar.  Även företagen får en möjlighet att förstå vad som krävs för att attrahera kreativa intraprenörer.

Under projektets gång skapar vi en modell för ett nytt sätt att arbeta med entre-/intraprenörskap och UF-företagande i skolan där vi har en större samverkan med näringslivet än tidigare.

I nuläget ska modellen provas och revideras med UF-lärare och företagen och senare spridas i båda länder. Genom att jobba gränsöverskridande i våra föreningar med företagare, lärare, elever och knyta an skolorna närmare det lokala och regionala näringslivet, kommer vi att uppnå ett bättre resultat. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett gott erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan utbildningsaktörerna i respektive region.

Då Corona-restriktioner har omöjliggjort fysiska möten mellan elever och nätverksföretag har projektet sökt nya vägar för att få till ett erfarenhetsutbyte trots allt. Under våren 2021 färdigställdes därför flera filmer där projektet intervjuar företagare om deras företag och bransch, och om vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden - och vad som är viktigt att veta när man är ung och fortfarande går i gymnasiet.

Nedan några exempel på de filmer som nu kan användas i klassrummen:

Vilken arbetskraft behövs i framtiden - Möt Bengtsfors näringslivsutvecklare Jeanette 

Möt Unga Möjligheter i Östfold

Nätverksföretaget Baldersnäs Herrgård och hotellchef Malin Ljungqvist.

Nätverksföretaget Brålanda Industri AB och entreprenör och företagsledare Leif Broberg

Nätverksföretaget Norautron och VD Martin Röing.

Nätverksföretaget Ernex

 Vi tackar alla finansiärer, företag, kommuner, skolor, lärare och elever för förtroendet!

 

Projektledare Sverige:

Ung Företagsamhet Linn Fritzwik

linn.fritzwik@ungforetagsamhet.se

+46 733298936

 

Projektleder Norge:

Ungt Entreprenørskap Sille Solberg

sille.solberg@ue.no

+47 41640415

logga Unga Mojligheter

 

 

 

 

 

 

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.