Välkommen till Ung företagsamhet Södermanland - grundskola!

Sedan 2010 har vi arbetat aktivt med grundskolor runt om i Södermanland. Hos oss finns ett stort utbud av läromedel och aktiviteter från förskoleklass upp till årskurs 9. Dessa är framtagna som konkreta verktyg för dig som lärare för att visa på och underlätta arbetet med entreprenörskap i klassrummet. 

Genom våra läromedel och aktiviteter får barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sina entreprenöriella förmågor så som kreativitet, problemlösning, samarbete, självkännedom och sin företagsamhet.

Allt som vi erbjuder kan du som lärare beställa och ta del av helt kostnadsfritt. Du kommer åt allt vårt material genom att vara registrerad och inloggad.

Fysiska läromedel

Ung Företagsamhet erbjuder tre olika fysiska läromedel , samtliga innehåller elevhäften, lärarhanledning, lektionsmaterial och läroplanskopplingar. Läromedlen är kostnadsfria och levereras direkt till din skola. Läs mer och gör din beställning här.

Vårt samhälle

I Vårt samhälle får eleverna genom utmanande och kreativa övningar lära sig att samarbeta, hur ett samhälle är uppbyggt, hur de själva kan vara med och bidra samt vad demokrati är.

Se möjligheterna

Genom Se möjligheterna får eleverna lära sig vad entreprenörskap, entreprenörer och entreprenöriella förmågor är. De får träna på att se behov och hitta lösningar och tänka nytt.

Min framtid och ekonomi

Genom Min framtid och ekonomi blir eleverna medvetna om sina förmågor och får reflektera över framtida karriärvägar och yrkesval. Dessutom får de praktisk träning i hur man sköter sin privatekonomi.

Digitala läromedel

Fristående övningar

Att arbeta med entreprenörskap är enkelt. Oavsett om du vill introducera ett nytt arbetsområde, eller helt enkelt fylla en lektion med roliga och kreativa övningar hittar du flera förslag här.

En robot i vårt samhälle

Genom En robot i vårt samhälle får eleverna använda sina kunskaper kring programmering i ett nytt sammanhang, utveckla sitt logiska tänkande och sina entreprenöriella förmågor.

Det digitala samhället

Är du nyfiken på hur man kan använda spelbaserat lärande i undervisningen? I Det digitala samhället får eleverna får testa på företagande i dataspelsform.

Pengarnas väg i samhället

Pengarnas väg i samhället är tänkt att underlätta kontakten med arbetslivet genom att låta eleverna få chansen att göra studiebesök i en butik. Här får du konkreta tips och upplägg för detta.

Produktens väg till handeln

I Produktens väg till handeln får eleverna lära sig mer om yrken inom handeln samt reflektera över sina egna förmågor och hur dessa kan utvecklas. Målet är att de ska inse att de har viktiga förmågor.

Idéer som gör det möjligt

Idéer som gör det möjligt tränar elevernas kreativitet genom att de får öva sig på att se behov och hitta lösningar, samtidigt som de får övning i att samarbeta. 
ung företagsamhet läromedel its my future entreprenörskap

It´s my future

It's my future är en e-learning där eleverna får veta vad som kännetecknar en entreprenör, de får lära känna några svenska entreprenörer och eleverna får även reflektera över sina egna styrkor.

Möjligheternas samhälle

Möjligheternas samhälle fokuserar på entreprenörskapets betydelse för individen, företagens roll i samhället, hur Sverige har utvecklats historiskt samt hur framtidens arbetsliv kan komma att se ut.

Möte med arbetslivet

Möte med en entreprenör är ett läromedel som underlättar samverkan mellan skola och arbetsliv genom färdigt material för såväl lärare, mottagande företag som elever.

Debatt om entreprenörskap

I Debatt om entreprenörskap får eleverna ta fram förslag för att främja svenskt entreprenörskap, finslipa sina argument och till sist debattera och reflektera över processen och vad de lärt sig.

Entreprenörer till mänsklighetens största nytta

Tillsammans med Nobelmuseet har Ung Företagsamhet tagit fram ett material som handlar om entreprenörskap och som utvecklar elevernas förståelse för hur individer förverkligar sina idéer.

Tävling för årskurs 5 & 6

Teknikutmaningen - 2024

Lös ett problem, bygg en prototyp och ta chansen att vinna en klassresa till Tekniska muséet i Stockholm!

För elever i åk. 8-9

Framtidskoll

Framtidskoll är en inspirerande förmiddag för elever i åk. 8-9, helt kostnadsfri. Fokus ligger på gymnasieval, självkännedom och privatekonomi. Utöver det tar vi upp UF-företagande, entreprenörskap och framtidens arbetsmarknad på ett kul och inspirerande sätt.

Kontakta mig om du har frågor!

Sofia Karlsson Bierfeldt
Projektledare, Södermanland
Kontakta mig om:
Du är lärare eller skolledare på grundskolan och har frågor om entreprenörskap.

För dig som är verksam i grundskolan

Digital utbildning i entreprenörskap

Fördjupa dina kunskaper i entreprenörskap. Utbildningen är framtagen med stöd av Skolverket och tar cirka 75 minuter att genomföra i sin helhet.