Hem / Nyheter & Event / Skaraborg / Samhällsdetektiverna - våra yngsta entreprenörer
Samhällsdetektiverna med Vårt samhälle som de utforskat under våren

Samhällsdetektiverna - våra yngsta entreprenörer

Under läsåret 21/22 har ett nytt koncept vuxit fram på UF Skaraborg - Samhällsdetektiverna!

Konceptet, som tar avstamp i UF:s läromedel Vårt samhälle, är ett nytt sätt att arbeta med de allra yngsta eleverna på grundskolan, och har tagits fram som en pilot tillsammans med Skövde kommun och läraren Maria Karlsson på Billingskolan. Hon efterfrågade ett sätt att jobba med årskurs 1 och tog UF till hjälp.

"Det finns mycket bra material, men det mesta är gjort för äldre elever" säger hon. 

Samhällsdetektiverna har också varit ett sätt att konkretisera den SSA-plan som tagits i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige i Skövde kommun, och nu ska implementeras på allvar när coronapandemin börjar släppa sitt grepp. Tanken är att det arbete Maria och hennes elever gör ska bli som ett gott exempel för andra skolor, både i Skövde och andra kommuner, och vara möjligt att ta efter på sin egen nivå. På så sätt garanteras en likvärdighet där alla elever i en årskurs får så lika möjligheter som möjligt. 

Eleverna på Billingskolan har under våren, med utgångspunkt i Vårt samhälle utforskat samhället, bit för bit, och djupdykt på flera ställen. Bland annat har eleverna blivit mycket engagerade i hur sophanteringen fungerar på skolan, vilket har lett till att de gjort studiebesök tillsammans med sina familjer på olika återvinningsstationer och även tagit upp frågan med en lokal politiker. Varje vecka har Maria rapporterat elevernas arbete till UF, vilket har resulterat i en "blogg" som delats på Skövdes intranät. Du hittar den nedan!

Till hösten ska klassen fortsätta utforska samhället genom Vårt samhälle och då dyka djupare ner i den demokratiska processen. Något som ligger helt rätt i tid eftersom det är allmänna val. Hur går en demokratisk process till egentligen? Vilka svårigheter kan man stöta på när man vill komma fram till ett gemensamt förslag?

Samhällsdetektiverna har även blivit ett naturligt sätt att koppla på olika företag, kommunala verksamheter och samarbetspartners, något som kommer att vidareutvecklas under nästa läsår genom Skövdes SSA-råd där UF är medlemmar.

Anna Meneses Andersson, verksamhetschef pedagogiska kompetenser i Skövde kommun, och ordförande i Skövdes SSA-råd, är nöjd:

"Vi har här hittat ett arbetssätt som är enkelt att följa och går lätt att anpassa efter varje skolas förutsättningar. Och allt eftersom nya möjligheter, t ex aktiviteter eller studiebesök, dyker upp, plockar vi in dem i processen!" säger hon.

Vi tackar Maria och Samhällsdetektiverna för deras arbete under våren och på återseende i årskurs 2!

Läs mer Samhällsdetektivernas arbete här!
Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.