Hem / Nyheter & Event / Stockholm / Starkt företagande hos gymnasieelever i Stockholm trots distansundervisning

Starkt företagande hos gymnasieelever i Stockholm trots distansundervisning

Ung Företagsamhet publicerar idag statistik över företagandet hos gymnasieelever under läsåret 2020/2021. Siffrorna visar att fler elever i Stockholm startar UF-företag, där elever under ett gymnasieår driver ett eget företag.

Siffrorna från Ung Företagsamhet och Skolverket visar att totalt 6570 gymnasieelever i Stockholm driver ett UF-företag under läsåret 2020/2021, en ökning på 398 elever. Den totala årskullen för gymnasiet i Stockholm är 25 847 elever, vilket innebär att 25 procent av samtliga gymnasieelever i Stockholm driver ett UF-företag. 

”Det är betryggande att se att vi trots en pandemi och väldigt tuffa tider lyckats inspirera unga att driva egna företag. Våra ungdomar är framtidens arbetsgivare och digitaliseringen har inneburit stora utmaningar för dem. Vi är glada över att företagandet fortfarande har en viktig roll”, säger Johannes Crona, regionchef på Ung Företagsamhet Stockholm. 

Ung Företagsamhet arbetar för att alla elever ska ges samma möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, sitt företagande och entreprenörskap. För att möjliggöra detta jobbar Ung Företagsamhet för att entreprenörskapskursen blir obligatorisk på samtliga gymnasieprogram. 

Stora skillnader mellan regioner och gymnasieprogram 
Andelen som driver UF-företag varierar från region till region, där Skåne har lägst andel med 24 procent och Västmanland har flest med 54 procent. Även mellan de olika gymnasieprogrammen råder stor skillnad. Nationell statistik visar att på handelsprogrammet driver så många som 95 procent UF-företag medan det på naturvetenskapligt program är så lite som 6 procent av eleverna. 
 
Mer statistik finns på https://ungforetagsamhet.se/arskullar 

 
Om UF-företag 
Elever på gymnasiet får möjligheten att starta och driva riktiga företag, från affärsidé och marknadsanalys till finansiering, marknadsföring, försäljning och hållbar ekonomi. Detta kallas för ett UF-företag och arbetet delas in i fyra faser; inför, starta, driva, avveckla. Eleverna väljer sedan själva om de vill driva vidare företaget i en annan form, t.ex. ett aktiebolag. 
 
För mer information, kontakta: 
Johannes Crona, regionchef Ung Företagsamhet Stockholm 
Tel: 070-968 66 43, e-post: johannes.crona@ungforetagsamhet.se 
 

Om Ung Företagsamhet  
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat över 480 000 gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi driver även nätverket UF alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 130 anställda i hela landet. Vi stöds av offentliga medel och det privata näringslivet. 

 

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.