Nu ställer vi om

Vi stöttar skolan i omställningen till digital undervisning.

Sveriges elever kommer få fortsatt undervisning i entreprenörskap. Både i grundskolan och på gymnasiet. Allt enligt läroplanerna.

Efter regeringens uppmaning bedriver nu landets gymnasieskolor sin undervisning på distans. Det innebär att undervisningen på gymnasiet ska fortgå, men att det inte bör ske i skolans lokaler. För UF-eleverna innebär det en stor omställning då all kommunikation främst kommer att ske digitalt. Vi på Ung Företagsamhet anpassar oss till rådande omständigheter och ställer om vårt stöd för att kunna möta lärares och elevers behov.

Glädjande nog är mycket i vårt utbud redan digitalt sedan tidigare. Bland annat finns vårt digitala läromedel Digilär Entreprenörskap, som Natur och Kultur just nu erbjuder kostnadsfritt.

Här på sajten finns naturligtvis också många verktyg och mycket material för både UF-elever och lärare. Årsredovisningen går att göra digitalt och vi har även bra digitala utbildningar för UF-årets slutskede. Vi är väl rustade och kan fortfarande stötta våra målgrupper att jobba med entreprenörskap i skolan.

Digital marknadsplats på webben
På grund av rådande omständigheter, där fysiska mässor ställts om till digitala tävlingar, har vi nu lanserat en uppgraderad digital marknadsplats på webben, Alla UF-företag. Där kan eleverna ladda upp logga, produktbilder och filmer, lägga in säljtillfällen med datum och plats samt länka till sina sociala medier och sin webbshop. På så sätt får eleverna träna på digital marknadsföring och försäljning – även om de just nu studerar på distans.

SVERIGES ROLIGASTE ONLINE SHOPPING

Med den nya digitala marknadsplatsen öppnas oändliga möjligheter för våra drygt 10 000 UF-företag att marknadsföra sig och sina affärsidéer. Vi är imponerade av deras jobb och gör allt vi kan för att stötta och visa upp årets fantastiska UF-företagare. Kolla på ungforetagsamhet.se/alla-uf-foretag och stöd morgondagens entreprenörer.

Digitala skolbesök och inspirationsfilm
Vi kan av förklarliga skäl inte genomföra skolbesök för att inspirera och sälja in UF-företagande till elever och lärare. Vi hittar därför nya vägar att nå ut med vårt budskap och genomför istället digitala skolbesök med hjälp av verktyget Microsoft Teams. På så sätt kan vi fortsatt stötta och vara nära skolorna utan att vara på plats fysiskt.

Vidare har vi tillsammans med vårt nationella utbildningsteam tagit fram en inspirationsfilm som kan användas som komplement till de digitala skolbesöken. Filmen spelades in i Östergötland, där vår verksamhet startade för 40 år sedan, och är framtagen nationellt för att kunna användas av samtliga regioner. Syftet är att bjuda in lärare och rektorer att ta del av filmen för att sedan följa upp med ett samtal för mer information om UF-företagande. Filmen börjar användas under vecka 14.

Vi har också gjort en intervju med en tidigare UF-lärare som arbetar med fjärrundervisning sedan 1,5 år tillbaka. Hon ger sina kloka råd till våra lärare. 

Grundskolan
Även på grundskolan har vi digitalt material som gör det möjligt att jobba med entreprenörskap, oavsett om eleverna befinner sig i klassrummet eller på hemmaplan. Allt som behövs är en dator med uppkoppling. Här kan du ta del av några av de verktyg vi erbjuder:

Alla läromedel för grundskolan

Det digitala samhället
Det digitala samhället är ett kostnadsfritt onlinespel som behandlar några av företagandets grundstenar. Spelet är lämpligt för åldrarna 7-11 år.

Produktens väg till handeln
Den digitala tilläggsaktiviteten Produktens väg till handeln låter eleverna bekanta sig med några av de yrkesgrupper en produkt passerar innan kunden kan få den i handen. Syftet med aktiviteten är att eleverna ska lära sig mer om olika yrken samt reflektera över sina förmågor.

It´s my future
Vår E-learning It’s my future riktar sig till grundskolans senare år. Eleverna får veta vad som kännetecknar en entreprenör, att alla kan bli entreprenörer och låter dem lära känna några svenska entreprenörer.