Hem / Nyheter & Event / Ung Företagsamhet Sverige / Verktyg för undervisning i privatekonomi

Verktyg för undervisning i privatekonomi

Nyligen publicerade Svenska Dagbladet en serie artiklar som handlar om ungas bristande kunskaper om privatekonomi, och om skolans uppdrag att förbereda eleverna inför denna aspekt av vuxenlivet. Artiklarna refererar bland annat till Skolinspektionens granskning av undervisningen i hem- och konsumentkunskap. Ung Företagsamhet arbetar för att öka ungas insikt om privatekonomi, både genom våra aktiviteter och våra partners verktyg.

Ung Företagsamhet tycker att det är bra att konsumtion och ekonomi är en del av det centrala innehållet hem- och konsumentkunskap. Skolan ska inte bara förbereda eleverna för att jobba och plugga vidare, utan även bygga individer som ska klara sig som medborgare i samhället. Samtidigt är hem- och konsumentkunskap det minsta ämnet i grundskolan sett till undervisningstid. Ett ämne som dessutom fått ett mer komplext och omfattande innehåll de senaste åren. Därför vill vi dra vårt strå till stacken och underlätta och förenkla undervisningen om privatekonomi.

Ung Företagsamhets läromedel Min framtid och ekonomi låter eleverna reflektera över närstående framtidsval. De får även praktisk träning i privatekonomi, och förståelse för hushållens del i det samhällsekonomiska kretsloppet. Läromedlet kan med fördel användas som en del av ett ämnesintegrerat arbetssätt. På så vis kan ämnesområdet ”konsumtion och ekonomi” i hem- och konsumentkunskapen samverka med undervisning i exempelvis svenska och samhällskunskap.

Men som enskild skola och lärare finns mer stöd att få. Ung Företagsamhets nationella partner Intrum erbjuder exempelvis det kostnadsfria verktyget Spendido. Det är ett digitalt material som med fördel kan användas som en del av undervisningen om privatekonomi. Det är även möjligt att boka en kostnadsfri lektion där företrädare för Spendido kommer ut och håller lektionen Hamna inte i skuldfällan.

- I ett samhälle där snabba krediter blir mer allt mer lättillgängliga ökar behovet av grundläggande kunskaper om hur man undviker att hamna i skuldfällan. Aktörer från näringslivet och det offentliga har ett gemensamt ansvar att bidra till att alla unga får tillräckliga kunskaper om vad det innebär att handla på kredit, och hur man på bästa sätt sköter sin privatekonomi. Vårt bidrag är Spendido, som har utvecklats tillsammans med lärare och är anpassad efter läroplanens krav på undervisning i privatekonomi, säger Karolina Castillo, projektledare hos Intrum.  

Se gärna vårt digitala seminarium med Intrum!

Karolina Castillo, Intrum
Karolina Castillo, Intrum

Vill du veta mer om hur Ung Företagsamhet och våra partners kan stötta undervisningen inom privatekonomi, kontakta ditt regionkontor.

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.