Affärsplanen hjälper er att nå era mål med företaget

Affärsplanen fungerar som en karta över företaget. Så här får du till en grym affärsplan.

2017-10-10

Sverige

En affärsplan är till för att förtydliga tankarna kring hur företaget ska drivas. I affärsplanen ska ni berätta om den verksamhet som ni tänker bygga upp. Ni ska tydligt beskriva företagets mål och hur ni tänker göra för att förverkliga dessa mål. När ni arbetar med affärsplanen är det viktigt att granska alla delar av företaget. Precis som en kedja inte är starkare än sin svagaste länk är företaget inte starkare än den svagaste delen i sin verksamhet.

Köp boken "Mitt UF-företag. Entreprenörskap på riktigt"
Starta ditt UF-företag nu

En affärsplan ska:

 • beskriva företagets affärsidé
 • beskriva hur företaget är tänkt att fungera
 • visa företagets mål och hur dessa ska uppnås
 • visa vad företaget planerar att göra för att förverkliga affätsidén
 • visa hur företagets ekonomi kommer att se ut när ni gjort det ni har tänkt


Affärsplanens innehåll
Innehållet i en affärsplan ska vara ärligt, konkret och tydligt och det ska bygga på fakta. Affärsplanen är ett kreativt dokument som behöver förändras vartefter företaget utvecklas. Arbetet med affärsplanen leder ofta till diskussioner. Nya frågor och idéer som uppstår måste hanteras och det är viktigt att ni beskriver hur detta kommer att påverka företaget. Affärsplanen visar verksamheten i ett UF-företag och det är viktigt att formulera tydliga och konkreta texter till den.

Affärsplanens arbetsprocess
När ni i UF-företaget ska börja med att ta fram er affärsplan är det viktigt först viktigt att ni bestämmer hur ni ska arbeta med planen. Det frigör tid till själva arbetet och ni kan löpande kontrollera hur ni ligger till och korrigera om det händer något oväntat. Vd planerar arbetet med affärsplanen tillsammans med övriga medlemmar i företaget. Börja med att bestämma när affärsplanen ska vara klar och arbeta sedan bakåt med att planera in övriga delar.

Möte, affärsidé och vision
Här ska ni tillsammans formulera er affärsidé och er vision. Utgå från resultat av produktutveckling och marknadsundersökning.

Planera och dela upp nulägesdelen med affärsplanen

 • produktbeskrivning och prissättning
 • affärsmodell
 • inköp och produktion
 • ledningsgrupp
 • organisation och personal
 • nätverk
 • marknad och konkurrenter


En bra fördelning av arbetet är att dela in det efter de ansvarsområden som ni har inom ert företag, men det är viktigt att ni hjälps åt.

Ni bör planera in när ni ska ha möten då ni kan dela information, diskutera och stötta varandra i att fatta beslut och lösa problem.

Varje ansvarig arbetar under denna period med att:

 • göra undersökningar för att ta fram underlag till sitt område
 • skapa kalkyler som underlag till den ekonomiska sammanställningen
 • skissa på modeller för att exemplifiera sitt område
 • skriva
 • välja och revidera
 • lösa problem
 • delta i möten
 • dokumentera och administrera sitt område


Möte SWOT, mål och strategier
Nu är det dags att analysera vad ni kommit fram till. Vilka styrkor och svagheter har ni inom företaget? Vilka möjligheter har er verksamhet och vad hotar ert företag? Utifrån denna SWOT-analys kan ni fastställa era olika mål för företaget och diskutera lämpliga strategier för att nå målen.

Planering, handlingsplan och ekonomi
Ni gör handlingsplan, aktivitetsplan och den ekonomiska planeringen. Låt den som ansvarar för ett område leda arbetet, medan övriga medarbetare assisterar.

 • handlingsplan
 • aktivitetsplan
 • ekonomi


Färdigställande av affärsplanen

 • korrekturläsning (kontrollera att texten inte innehåller stavfel)
 • layout
 • tryckning eller kopiering av affärsplanen


Nu kan ni öppna ett bankkonto. Ta med affärsplan, registreringsbevis och protokoll från konstituerande styrelsemöte till banken.

Starta ditt UF-företag nu

Nyheter

 • UF-företagande – en växande trend

  Sverige Hela 29 731 gymnasieelever driver egna företag i år. – UF-företagande är en växande trend bland unga, säger Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet Sverige.
 • Kom till Sverige för två år sedan – driver UF-företag

  Sverige För att få fler utlandsfödda in i det svenska näringslivet satsar Västernorrland på UF-företagande för nyanlända elever.
 • Mentorskap är nyckeln till framgång

  Sverige Genom UF alumni träffar nya alumner, i början av sin karriär, äldre alumner som kommit lite längre.
 • Avanade Sveriges vd: Fler kvinnor gillar tech

  Sverige Att jobba inom it-branschen, eller tech-industrin som det också kallas, behöver inte vara så tekniskt som det låter. Där behövs även personer med stor förståelse för andra människors behov. Det säger Åsa Arvidsson, vd på Avanade Sverige.
 • Forskning slår fast: UF-företagande positivt

  Sverige Steven Hunter Lindqvist har skrivit en licentiatuppsats om Ung Företagsamhet. Resultatet? Att driva UF-företag ger en lång rad fördelar för ungdomarna.