Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Vårt Samhälle i Nacka

Orminge skola i Nacka har under året har arbetet med Vårt samhälle och Se Möjligheterna som mynnat ut i olika ämnesintegrerade entreprenöriella projekt, bland annat entreprenörskapsvecka för årskurs 6 ”Bästa rasten – så fixar vi skolgården”. Skolan har fokuserat på elevinflytande i deras värdegrundsarbete med temat ”Do good – feel good”!

Stockholm

I augusti fick vi på Ung Företagsamhet förmånen att spendera en hel dag med pedagogerna på Orminge skola i Nacka för att starta igång arbetet med deras entreprenöriella projekt ”Orminge 50 år”! Arbetet har skett i samarbete med det lokala Boo folketshus och Ung Företagsamhet inför firandet av Orminge 50 år.

Genom det entreprenöriella arbetet har eleverna fått träna och utveckla sin nyfikenhet, kreativitet, självtillit, initiativ, ansvar, mod att ta risker, samt möjligheten att få omsätta sina idéer till handling. Eleverna har inspirerats av sitt närsamhälle och skapat projekt i form av egen musik, tidning, tavlor husmodeller, böcker, reklamfilmer, vimplar mm – som hyllning till sin hemort.  Skolan har fokuserat på elevinflytande i värdegrundsarbetet genom ”Do good – feel good”- genom att göra gott för andra så mår man också bättre själv och blir mer motiverad och engagerad.

De entreprenöriella slöjdpedagogerna Louis och Britt har arbetat med en entreprenörskapsvecka; ”Bästa rasten – så fixar vi skolgården” med eleverna i årskurs 6. Eleverna har fått analysera sin situation på rasterna och brainstormat kring sin vision för skolgården men de har även behövt tänka på andra förutsättningar såsom ekonomi och budget.  De har byggt fysiska modeller för att skapa den bästa skolgården och bra raster för alla skolans elever samt fått förbereda mässmontrar för att kunna visa upp sina idéer.

Eleverna har också reflekterat kring entreprenörskap och vilka förmågor de själva har utvecklat under arbetes gång. För Louis och Britt är det entreprenöriella förhållningsättet en självklar del av deras undervisning och i retur får de ett värdeskapande lärande med väldigt motiverade och engagerade elever!

För Louis och Britt så är entreprenörskap ingenting man föds med… Utan handlar mestadels om vad det kan bli!”