UNG FÖRETAGSAMHET GÖTEBORGSREGIONEN

Press & media

Logotyper

Logotyp Ung Företagsamhet Brun
Logotyp Ung Företagsamhet Svart
Logotyp Ung Företagsamhet Vit

Bilder att använda i samband med kommunikation om Ung Företagsamhet Göteborg

SM 2017. Foto: Sune Chee
SM-tävlande elev. Foto: Sune Chee
SM-tävlande elever. Foto: Sune Chee
Jurydag under SM. Foto: Sune Chee
Prins Daniel tillsammans med ett UF-företag. Foto: Sune Chee
Skolklass besöker SM. Foto: Sune Chee
Grundskolelever. Foto: Sune Chee
Grundskolelever deltar i idéutmaning. Foto: Sune Chee
Regionchef Isabelle Svahn. Foto: Julia Roempke

BILDBANK

Du hittar fler bilder från UF Göteborg på Flickr

Om Ung Företagsamhet Göteborg

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat  närmare en halv miljon gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Forskning visar att de personer som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra. Läs mer om våra resultat här.

Besöksadress:
YESBOX, Gamlestadens Fabriker, Hus B13, Gamlestadsvägen 4

UF-företagande läsåret 2021/2022 i siffror

  • Läsåret 2021/2022 driver 36 273 gymnasieelever UF-företag i Sverige. Av dessa är 3060 i Göteborg, vilket motsvarar ca 30% av årskullen
  • Antalet UF-företagare i Göteborg har ökat med 10 procent sedan läsåret 2020/2021
  • UF-företagande bedrivs på 612 gymnasieskolor i Sverige och 48 skolor i Göteborg
  • 128 UF-lärare är i år engagerade i Göteborg
  • Programmen i Göteborg där UF-företagande ökar mest är: teknikprogrammet, naturprogrammet och samhällsprogrammet

 

 

Vad är ett UF-företag?

Ett UF-företag är ett företag som startas, drivs och avvecklas under ett läsår på gymnasiet. UF-året innehåller fem obligatoriska moment och eleverna har stöd under resan av såväl specialutbildade UF-lärare som av organisationen Ung Företagsamhet.

Kontaktuppgifter

Julia Roempke
Projektledare, Göteborg
Kontakta mig om:
Kommunikation, event och press.
Isabelle Svahn
tf Regionchef, Göteborg
Kontakta mig om:
Verksamhetsfrågor, personal, ekonomi och kommunsamarbeten.