Ung Företagsamhet: rätt väg att gå

- Ung Företagsamhet är precis rätt väg att gå för unga, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas riksförbund.

2017-12-18

Sverige

Sparbankerna har varit partner till Ung Företagsamhet under många år, först på regional nivå, för att under senare år stötta organisationen nationellt. 

Sparbankerna verkar framförallt i små- och medelstora städer runt om i landet och närvaron utanför storstäderna är viktig för dem.

– Vi vill behålla entreprenörer ute i landet så att inte alla samlas i storstäderna. De som har drivit UF-företag har en annan anställningsmöjlighet. Det är därför vi stöttar Ung Företagsamhet, säger Ewa. 

Ewa tycker att utbildning i entreprenörskap i skolan är viktigt och att det är bra att Ung Företagsamhet även finns på grundskolan. 

– Eftersom vår affärsidé är att följa våra kunder från att de är mycket unga och under hela livet, stöttar vi även inne skolorna. Ju tidigare unga får lära sig om entreprenörskap och företagande desto bättre. Alla kanske inte blir företagare men de lär sig så mycket genom att prova på och driva saker och ting själva, säger Ewa.

Nyheter