Vi har ett resultat...

Östergötlands vinnare är korade!

Årets UF-företag 

Vinnare: Moatalabrädan UF, Carlsund utbildningscentrum, Motala kommun

Motivering

Det här UF-företaget har skapat en ny idé i gammalt koncept som inspirerar till lärande. Med unik design och ett entreprenörsdriv har UF-företaget övervunnit många svårigheter under detta speciella år. UF-företaget har visat att försäljning är möjlig även till nya kundgrupper och har samarbetat med andra UF-företag. UF-företaget vill fortsätta trenden med att få människor att koppla bort mobilen men har ändå lyckats med digital försäljning av en fysisk produkt. Stäng av mobilen och spela ett brädspel istället. Årets vinnare är Motalabrädan UF.

 

Andrapris: EzySocks UF, Platengymnasiet, Motala kommun

 

Nominerade: 

GlasPrint UF, Platengymnasiet, Motala kommun

SailCoaster UF, Platengymnasiet, Motala kommun

Tävlingsvärd

Årets Vara

Vinnare: Motalabrädan UF, Carlsund utbildningscentrum, Motala kommun

Motivering

På första plats har vi ett UF-företag som med stark entreprenörsanda visat på ett hållbart företagande, en imponerande lönsamhet och ett stort genomslag på den lokala marknaden. Produkten hjälper oss att på ett lekfullt sätt förstå och utforska lokala platser och dess historik. Vi ser fram emot att följa den fortsatta resan framåt

 

Andrapris: SvenskaPärlor UF, Carlsund utbildningscentrum, Motala kommun

 

Nominerade: 

GreenFilter UF, Folkungaskolan, Linköpings kommun

Suit your Fruit UF, Kungsgårdsgymnasiet, Norrköpings kommun

Tävlingsvärd

Årets Tjänst

Vinnare: Äggsperten UF Folkungaskolan, Linköpings kommun

Motivering

Med det närproducerade och hållbara i fokus har detta företag tagit sig an en relevant marknad med en idé som ligger helt rätt i tiden. Det finns ett helhetstänk i produktionskedjan och ett stort ansvarstagande för klimat såväl som ekonomi. Vi ser med stor glädje fram emot att se er bredda ert utbud av produkter och ta över flera geografiska områden.

 

Andrapris: FreshCut UF, Platengymnasiet, Motala kommun

 

Nominerade: 

MediaPeak UF, Katedralskolan, Linköpings kommun 

Knappt Rent UF, Nyströmska skolan, Söderköping kommun

Tävlingsvärd

Årets Säljare

Vinnare: Khaled Osman, Motalabrädan UF, Carlsund utbildningscentrum , Motala kommun

Motivering

Med en charm som bryter igenom skärmen lyckas årets säljare fånga juryns intresse för produkten. Med övertygelse och engagemang skapar säljaren ett behov som blir verkligt och självklart för juryn. Trots invändningar så avslutar han affären. Vi ser en oslipad diamant som med ännu mer teknikträning kommer att bli en otroligt vass säljare.

 

Nominerade: 

Axel Vaerneus, Safeness UF, Folkungaskolan, Linköpings kommun 

Rebecka Landström, Java UF, Folkungaskolan, Linköping kommun

Saga Elwin, Kort med Vy UF, Carlsund Utbildningscentrum, Motala kommun 

Tävlingsvärd

Årets Unga ledare

Vinnare: Alice Nordenhed, Äggsperten UF, Folkungaskolan, Linköping

Motivering

Årets unga ledare i Östergötland leder sitt företag med stor pondus och har alltid glimten i ögat. I samtal med UF-företaget så utmärker hon sig genom hennes unika fingertoppskänsla i kontakt med omvärlden. Som VD för Äggsperten UF leder hon tillsammans med sina fyra kollegor företaget målinriktad och fokuserat framåt.

 

Tävlingsvärd

Årets Hantverkare

Vinnare: Kort med Vy UF, Carlsund utbildningscentrum, Motala kommun

Motivering

UF-företaget i årets hantverk har lagt ner tid och energi på att forma ett hantverk av kvalité som ligger rätt i tiden. De har en bra förståelse för tillverkningsprocessen, väljer medvetet hållbara alternativ och har en tydlig framtidsvision. De har en lönsam affärsidé med en bra utvecklingspotential. Det vinnande UF-företaget i årets hantverk bygger broar mellan människor under dessa svåra tider och hjälper till att vidga våra vyer.

 

Nominerade: 

SvenskaPärlor UF, Carlsund utbildningscentrum, Motala kommun 

Clay Art Sweden UF, Hagagymnasiet, Norrköpings kommun 

Fruktsug UF, Hagagymnasiet, Norrköpings kommun 

Tävlingsvärd

Årets Ekologiskt hållbara UF-företag

Vinnare: ExoBag UF, Nyströmska skolan, Söderköping

Motivering

Men en väldesignad och skalbar produkt som ligger helt rätt i tiden, samt stenkoll på sina hållbara leverantörer, gör detta företag en produkt som både utbildar och bidrar med en tydlig funktion i samhället.

 

Nominerade: 

Honeybox UF, Katedralskolan, Linköpings kommun 

GreenFilter UF, Folkungaskolan, Linköpings kommun 

Lumigante UF, Katedralskolan, Linköpings kommun

Tävlingsvärd

Årets Socialt hållbara UF-företag

Vinnare: CarePal UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköpings kommun

Motivering

Ekonomisk och social hållbarhet är viktigt när vi skall ställa om vår värld. I kategorin Årets Socialt Hållbara UF företag har många visat på goda ideér och ett starkt engagemang för dessa komplexa frågor.
Årets Socialt Hållbara UF företag har visat på en tydlig affärsmodell, ansvar genom hela värdekedjan och god lönsamhet. Deras idé skapar trygghet och välmående för målgruppen och ger samtidigt omgivningen signaler om personens – dagsform. Produkten – i form av gosedjur - bidrar till kommunikation- och förståelse mellan människor och kan breddas till fler målgrupper vilket kan bidra till hälsa och välbefinnande i hela Sverige.

 

Nominerade: 

Motalabrädan UF, Carlsund utbildningscentrum, Motala kommun 

Sagokokboken UF, Ånestadsskolan, Linköpings kommun

SvenskaPärlor UF, Carlsund utbildningscentrum, Motala kommun 

Tävlingsvärd

Årets Innovation

Vinnare: Knappt Rent UF, Nyströmska skolan, Söderköpings kommun

 

Nominerade: 

 

CarePal UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköpings kommun 

Motalabrädan UF, Carlsund utbildningscentrum, Motala kommun 

Ung för Äldre UF, Folkungaskolan, Linköpings kommun 

Tävlingsvärd

Årets Tillväxtföretag

Vinnare: Mästarfixarna UF, Platengymnasiet Motala kommun 

Tävlingsvärd

Årets affärsplan

Vinnare: Suit your Fruit UF, Kungsgårdsgymnasiet, Norrköpings kommun

Motivering

Företaget har lyckats omvandla en i många fall formell och tråkig handling till en trevlig och spännande läsning, där företaget tydligt belyser samtidens utmaningar och frågeställningar. Genom affärsplanen löper en grön tråd, som till slut knyter ihop påsen.

 

Nominerade: 

REBRACE UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköpings kommun 

LokalBoxen UF, Katedralskolan, Linköpings kommun 

Äggsperten UF, Folkungaskolan, Linköpings kommun 

 

Tävlingsvärd

Årets Lärare

Vinnare: Viktor Larsson, Kunskapsgymnasiet, Norrköpings kommun

Motivering

Viktor har under lång tid varit en engagerad och omtyckt UF-lärare, han har varit med och utvecklat en internationell certifiering för kunskaper inom entreprenörskap för UF Sverige och han har dessutom i kulisserna varit pådrivande för att Norrköpings kommun ska ta ett helhetsgrepp kring UF-företagande, ett arbete som kommunen nu också har initierat. Dessutom är hans UF-elever år efter år framgångsrika vid våra regionala tävlingar.

Tävlingsvärd

Årets UF-skola

Vinnare: Carlsund utbildningscentrum, Motala kommun

Motivering

Vinnaren i kategorin Årets UF-skola har en UF-historia som sträcker sig långt bak i tiden. Skolan har hittat en modell för hur det lokala näringslivet involveras i UF-företagandet, och får därigenom ut UF-företag med hög kvalitet och elever som efter avslutat UF-år verkligen förstår vad företagande handlar om. Vidare arbetar skolan ämnesintegrerat, och lärarna på skolan ser samarbete med varandra och med UF som en förutsättning för ett lyckat UF-företagande bland eleverna. Årets UF-skola heter Carlsund utbildningscentrum.

Tävlingsvärd

Årets Reklamfilm

Vinnare: LockStick UF, Platengymnasiet, Motala kommun

Motivering

För en film som verkligen gör jobbet och som tydligt visar på behov och lösning på ett förtjänstfullt sätt. Filmen visar en hög kunskap och förståelse för människor i deras vardag och produktionen tar avstamp i just den insikten. Att man utöver detta håller en bra nivå i dialogen med ett humoristiskt inslag blir ett stort plus i sammanhanget. Sammanfattningsvis ser vi att man på ett tydligt sätt presenterar produkten som vi dessutom tror har stor försäljningspotential.

 

Finalister: 

byBARE UF, Kunskapsgymnasiet, Norrköpings kommun 

Re.Style UF, Folkungaskolan, Linköpings kommun 

HelpKey UF, Hagagymnasiet, Norrköpings kommun 

Java UF, Folkungaskolan, Linköpings kommun 

Care By UF, Carlsund utbildningscentrum, Motala kommun 

Designed for You UF, Ebersteinska gymnasiet, Norrköpings kommun 

Fresh Cut UF, Platengymnasiet, Motala kommun 

Jewelry Design UF, Praktiska gymnasiet, Linköpings kommun 

Tävlingsvärd

Årets E-butik

Vinnare: Livsglas UF, Norrköpings Lärlingsgymnasium

Motivering

Den vinnande E-butiken har en tilltalande estetik med en tydlig röd tråd. E-butiken lyfter fram UF-företagets budskap och produkter. En tydlig koppling mellan logotype och namn finns, och kunden får snabbt och enkelt svar på sina frågor. E-butiken fångar snabbt en köpvilja hos kunden och med tydliga frakt- och betalningsalternativ blir det lätt att klicka på köp. Samarbete med en stark lokal aktör bidrar till känslan av att produkten är av hög kvalitet och tål en hög prissättning.

 

Finalister: 

Java UF, Folkungaskolan, Linköpings kommun 

KeepItClean, Folkungaskolan, Linköpings kommun 

LockStick UF, Platengymnasiet, Motala kommun 

HelpKey UF, Hagagymnasiet, Norrköpings kommun 

Care By UF, Carlund utbildningscentrum, Motala kommun 

My Design Bag, Ånestadsskolan, Linköpings kommun 

Jewelry Design UF, Praktiska gymnasiet, Linköpings kommun 

Tävlingsvärd

Prisutdelning Östergötland

Ta del av sändningen i efterhand

Presskontakter

Hanna Edström
Regionchef, Östergötland
Kontakta mig om:
Verksamhetsfrågor, kommunsamarbeten och partnerskap.
William Almevik
Projektledare, Östergötland
Kontakta mig om:
Frågor kring våra event, kommunikation eller UF alumni. (HT22 arbetar jag deltid helt på distans).