Bli partner till Ung Företagsamhet på Gotland.

Var med och gör skillnad för din, de ungas och Gotland framtid.

Investera i Ung Företagsamhet Gotland

Ditt bidrag är en viktig pusselbit för att fler ungdomar ska få chansen att välja sin egen framtid. Partnerskapet hos Ung Företagsamhet på Gotland är ett varumärkesstärkande ställningstagande. 

Vi inspirerar och tränar unga att i skolan utveckla sitt entreprenörskap och sina företagsamma förmågor – för en positiv samhällsutveckling. 

En viktig satsning för att fler företag ska bildas och fler företagsamma medarbetare kommer ut på arbetsmarknaden.

För ett slagkraftigt Sverige även i framtiden!

Som partner till Ung Företagsamhet säkerställer du att Sverige är mer och bättre rustat för framtiden. Vi verkar och utbildar för en framtid med fler företag, mindre arbetslöshet och en levande landsbygd.

Är ditt företag på jakt efter framtidens arbetskraft?

som partner till Ung Företagsamhet bidrar du till ett större sammanhang och ökad samhällsnytta. Du får jobba med ungdomar med både intraprenöriella och entreprenöriella förmågor.

Varför bör man lära sig entreprenörskap i skolan?

Lyssna till Kåre Moberg - Forskare vid The Danish Foundation for Entrepreneurship.

UF-kontoret på Gotland

Nicoline Roswall
Föräldraledig, Gotland
Fia Sjö Svensson
tf Regionchef, Gotland
Kontakta mig om:
Om du har frågor om UF-företagande eller UF i grundskolan.